Władze KAUT

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
(Politechnika Warszawska)

Zastępcy przewodniczącego

dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw.
(Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecin)

prof. dr hab. Henryk Klama
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic
(Politechnika Wrocławska)