Mostech

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych zawiesza do odwołania działalności programu MOSTECH a tym samym wstrzymuje procedury zgłaszania przez Uczelnie miejsc wolnych oraz nabór kandydatów do programu wymiany na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.  

 

 

MOSTECH – program mobilności studentów polskich uczelni technicznych jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I stopnia oraz do studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II stopnia. Ideą porozumienia w zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie, mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.