Karta zaliczeń

Lista przedmiotów, które student ma obowiązek zaliczyć podczas semestru odbywanego w uczelni przyjmującej.