Strona dla uczelni macierzystej

Załączony dokument „Strona dla uczelni macierzystej” wypełnia student zgłaszający swoje uczestnictwo w systemie MOSTECH.

Po uzyskaniu zgody dziekana jednostki macierzystej na odbycie jednego semestru studiów na innej uczelni oraz zgodę właściwego prorektora ds. kształcenia, dokument należy przesłać na adres:

 

Biuro KAUT

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Al. A. Mickiewicza 30

30-09 Kraków