Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zapoznaj się z listą wydziałów, kierunkami i miejscami na nich. Pobierz i wypełnij wniosek, który musisz wydrukować oraz podpisać, a następnie złożyć w dziekanacie swojego wydziału. Dokładny opis całej procedury znajduje się w dziale Porozumienie. Zapoznaj się z nim przed wypełnieniem wniosku.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Inżynieria ŚrodowiskaI stopień5-62
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiI stopień5-62

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
MetalurgiaI stopień5-63
MetalurgiaII stopień - wszystkie uruchomione w danym semestrze2-23
Inżynieria MateriałowaI stopień5-63
Inżynieria MateriałowaII stopień - wszystkie uruchomione w danym semestrze2-23
Edukacja Techniczno-InformatycznaI stopień5-63
Edukacja Techniczno-InformatycznaII stopień - wszystkie uruchomione w danym semestrze2-23
Informatyka StosowanaI stopień5-63
Informatyka StosowanaII stopień - wszystkie uruchomione w danym semestrze2-23

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5-63
automatyka i robotykastudia II-go stopnia - komputerowe systemy sterowania; Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu1 - 23
informatyka studia I-go stopnia 5 - 63
informatyka studia II-go stopnia - Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych; Inżynieria oprogramowania i systemów; Systemy informatyczne w produkcji i administracji; Systemy inteligentne 1 - 23
inżynieria biomedycznastudia I-go stopnia 5 - 63
inżynieria biomedycznastudia II-go stopnia - biomechanika i robotyka; bionano­technologie; informatyka i elektronika medyczna; inżynieria biomateriałów 1 - 23
elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 65
elektrotechnikastudia II-go stopnia - pomiary technologiczne i biomedyczne; Smart Grids Technology Platform; energo­elektronika i napęd elektryczny; automatyka przemysłowa i automatyka budynków; elektro­energetyka 1 - 25

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
elektronika i telekomunikacjastudia I-go stopnia 5 - 65
elektronika i telekomunikacjastudia II-go stopnia - sieci i usługi; systemy wbudowane 1 - 25
Electronics and Telecommuni­cationsstudia I-go stopnia 5 - 63
teleinformatykastudia I-go stopnia5 - 63
teleinformatykastudia II-go stopnia 1 - 23
informatykastudia I-go stopnia 5 - 65
elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 65
informatyka studia II-go stopnia - wytwarzanie oprogramo­wania1 - 25
nauki techniczne; informatyka, elektronika, telekomunikacjastudia III-go stopnia 3 - 410

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
mechanika i budowa maszynstudia I-go stopnia 5 - 65
mechanika i budowa maszynstudia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze1 - 25
automatyka i robotykastudia I-go stopnia 5 - 62
automatyka i robotykastudia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 22
mechatronika studia I-go stopnia5 - 62

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Geofizykastudia I-go stopień5 - 52

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Geodezja i Kartografiastudia I-go stopnia 5 - 63
Geodezja i Kartografiastudia II-go stopnia, specjalnosci:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa;
Gospodarka nieruchomosciami i kataster;
Geoinformatyka,
Fotogrametria i teledetekcja;
Geoinformacja i geodezja górnicza;
Geomatyka
1 - 23
Inżynieria Środowiskastudia I-go stopnia 5 - 63
Inżynieria Środowiskastudia II-go stopnia, specjalności:
Systemy i techniki ochrony środowiska,
Systemy informacji o środowisku
1 - 23

Wydział Inżynierii Materiałowej i Cerramiki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
technologia chemicznastudia I-go stopniastudia I-go stopnia3
technologia chemiczna studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 23
inżynieria materiałowa studia I-go stopnia5 - 63
inżynieria materiałowastudia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze1 - 23
ceramikastudia I-go stopnia 5 - 63
ceramikastudia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze1 - 23
chemiastudia III-go stopniaod 32

Wydział Odlewnictwa

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
inżynieria procesów odlewniczychstudia I-go stopnia62
inżynieria procesów odlewniczychstudia II-go stopnia, specjalności: Odlewnictwo, Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne22
komputerowe wspomaganie procesów inżynierskichstudia I-go stopnia62
komputerowe wspomaganie procesów inżynierskichstudia II-go stopnia , specjalności: Wirtualizacja technologii odlewniczych22
metalurgiastudia I-go stopnia 5 - 62
metalurgiastudia II-go stopnia, specjalności: Metalurgia i recykling metali nieżelaznych, Przeróbka plastyczna22

Wydział Metali Nieżelaznych

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
inżynieria materiałowastudia I-go stopnia5-62
inżynieria materiałowastudia II-go stopnia, specjalności: Inżynieria materiałów metalicznych, Materiałoznawstwo metali nieżelaznych22
zarządzanie i inżynieria produkcjistudia I-go stopnia 5 -62
zarządzanie i inżynieria produkcjistudia II-go stopnia, specjalności: Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych, Materiały i technologie w systemach elektroenergetycnych22