Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zapoznaj się z listą wydziałów, kierunkami i miejscami na nich. Pobierz i wypełnij wniosek (strona dla uczelni macierzystej), który musisz wydrukować oraz podpisać, a następnie złożyć w dziekanacie swojego wydziału. Dokładny opis całej procedury znajduje się w dziale Porozumienie. Zapoznaj się z nim przed wypełnieniem wniosku.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Budownictwostudia I stopnia5 - 65
Budownictwostudia II stopnia25
Górnictwo i Geologiastudia I stopnia5 - 65
Górnictwo i Geologiastudia II stopnia25
Inżynieria Środowiskastudia I stopnia5-65
Inżynieria środowiskastudia II stopnia25
Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia I stopinia5-65
Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia II stopnia25

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Metalurgiastudia I stopnia5-63
Metalurgiastudia II stopnia2
3
Inżynieria Materiałowastudia I stopnia5-63
Inżynieria Materiałowastudia II stopnia23
Edukacja Techniczno-Informatycznastudia I stopnia5-63
Informatyka Stosowanastudia I stopnia
5-63
Informatyka Stosowanastudia II stopnia23

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotyka studia I stopnia 5-63
automatyka i robotykastudia II-go stopnia - komputerowe systemy sterowania; informatyka w sterowaniu i zarządzaniu1 - 23
informatyka studia I-go stopnia 5 - 63
informatyka grafika komputerowa; informatyka w medycynie i systemach multimediualnbych; inżynieria oprogramowania i systemów; systemy informatyczne w produkcji i administracji; systemy inteligentne- studia II stopnia1 - 23
inżynieria biomedycznastudia I-go stopnia 5 - 63
inżynieria biomedycznabiomechanika i robotyka; bionano­technologie; informatyka i elektronika medyczna; inżynieria biomateriałów - studia II stopnia 1 - 23
elektrotechnika studia I stopnia 5 - 65
elektrotechnikaSmart Grids Technologies Platform, Energoelektronika i napęd elektryczny, Automatyka przemysłowa i automatyka budynków, Elektroenergetyka - studia II stopnia
1 - 25
Mikroelektronika w Technice i Medycyniestudia I stopnia5 - 65
Mikroelektronika w Technice i Medycyniestudia II stopnia1 - 25

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
elektronika i telekomunikacjastudia I stopnia 5 - 65
elektronika i telekomunikacjastudia II stopnia - sieci i usługi; systemy wbudowane 1 - 25
Electronics and Telecommuni­cationsstudia I stopnia 5 - 63
teleinformatykastudia I stopnia5 - 63
teleinformatykastudia II stopnia 1 - 23
informatykastudia I stopnia 5 - 63
informatykastudia II stopnia - wytwarzanie oprogramowania1 - 23
informatyka studia III stopnia3 - 43
elektronikastudia III stopnia 3 - 43
telekomunikacjastudia III stopnia3 - 43

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
mechanika i budowa maszynstudia I stopnia 5 - 65
mechanika i budowa maszynstudia II stopnia1 - 25
automatyka i robotykastudia I stopnia 5 - 62
automatyka i robotykastudia II stopnia1 - 22
inżynieria mechatronicznastudia I stopnia5 - 62

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Ekologiczne Źródła Energiistudia I stopnia5 - 63
Ekologiczne Źródła Energiistudia II stopnia1 - 23
Geofizykastudia I-go stopień5 - 65
Górnictwo i Geologiastudia I stopnia5 - 65
Gónictwo i Geologiastudia II stopnia1 - 25
Inżynieria Środowiskastudia I stopnia5 - 65
Inżynieria Środowiskastudia II stopnia1 - 25
Ochrona Środowiskastudia I stopnia5 - 65
Ochrona Środowiskastudia II stopnia1 - 23
Turystyka i Rekreacjastudia I stopnia5 - 64
Turystyka i Rekreacjastudia II stopnia1 - 23

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Geodezja i Kartografiastudia I stopnia 5 - 63
Geodezja i KartografiaGeodezja inżynieryjno-przemysłowa;
Gospodarka nieruchomosciami i kataster;
Geoinformatyka,
Fotogrametria i teledetekcja;
Geoinformacja i geodezja górnicza;
Geomatyka - studia II stopnia
1 - 23
Inżynieria Środowiskastudia I stopnia 5 - 63
Inżynieria Środowiskainżynieria komunalna; inżynieria wodna; gospodarka niskoemisyjna - studia II stopnia1 - 23

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
technologia chemicznastudia I stopnia5 - 63
technologia chemiczna studia II stopnia 1 - 23
technologia chemicznastudia III stopniaod 32
inżynieria materiałowa studia I stopnia5 - 63
inżynieria materiałowastudia II stopnia1 - 23
inżynieria materiałowastudia III stopniaod 32
ceramikastudia I stopnia 5 - 63
ceramikastudia II stopnia1 - 23
chemiastudia III-go stopniaod 32

Wydział Odlewnictwa

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
inżynieria procesów odlewniczychstudia I stopnia65
inżynieria procesów odlewniczychodlewnictwo; odlewnictwo artystyczne i precyzyjne - studia II stopnia
25
komputerowe wspomaganie procesów inżynierskichstudia I-go stopnia65
komputerowe wspomaganie procesów inżynierskichWirtualizacja technologii odlewniczych - studia II stopnia22

Wydział Metali Nieżelaznych

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
metalurgiastudia I stopnia5 - 62
metalurgiametalurgia i recykling metali nieżelaznych; przeróbka plastyczna - studia II stopnia22
inżynieria materiałowastudia I stopnia5 - 62
inżynieria materiałowaInżynieria materiałów metalicznych; Materiałoznawstwo metali nieżelaznych - studia II stopnia22
zarządzanie i inżynieria produkcjistudia I stopnia 5 - 62
zarządzanie i inżynieria produkcjiInżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych; Materiały i technologie w systemach elektroenergetycnych - studia II stopnia22

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Górnictwo i Geologiastudia I stopnia5 - 61
Górnictwo i Geologiastudia II stopnia1 - 22
Inżynieria Naftowa i Gazowniczastudia I stopnia5 - 61
Inżynieria Naftowa i Gazowniczastudia II stopnia1 - 22