Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

wybór specjalności po II roku (w zależności, które specjalności zostaną uruchomione w r.a. 2016/2017) - studia I-go stopnia

5 - 6

3
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym - studia II-go stopnia

1 - 2

3
Transportwybór specjalności po II roku (w zależności, które specjalności zostaną uruchomione w r.a. 2016/2017) - studia I-go stopnia5 - 63
Transportsystemy transportu zintegrowanego - studia II-go stopnia1 - 23
Logistykastudia I-go stopnia5 - 63