Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Nawigacyjny

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Nawigacjatransport morski - studia I stopnia54
Nawigacjainżynieria ruchu morskiego - studia I stopnia62
Nawigacjaratownictwo - studia I stopnia62
Nawigacja żeglarstwo morskie - studia I stopnia62
Transporttechnologie systemów bezzałogowych - studia I stopnia52
Geodezja i kartografiageoinformatyka - studia I stopnia52
Informatykainformatyka morska - studia I stopnia52

Wydział Mechaniczny

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Mechanika i Budowa Maszyneksploatacja siłowni okrętowych - studia I stopnia56
Mechanika i Budowa MaszynDiagnostyka i remont maszyn i urządzań okrętowych - studia I stopnia56

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Logistykalogistyka - studia I stopnia53
Transporttransport - studia I stopnia53
Zarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia53