Politechnika Białostocka

Wydział Architektury

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architekturastudia I-go stopnia5-63
Architekturastudia II-go stopnia1-32
Architektura Wnętrzstudia I-go stopnia5-62
Architektura Wnętrzstudia II-go stopnia1-32

Wydział Budownictwa i Inżynerii Środowiska

kierunekSpecjalizacja i stopieńsemestrliczba miejsc
Budownictwostudia I-go stopnia5 - 65
BudownictwoKonstrukcje budowlane i inżynierskie, studia II-go stopnia1 - 25
BudownictwoRealizacja i użytkowanie obiektów budowlanych - studia II-go stopnia1 - 25
BudownictwoBudownictwo komunikacyjne - studia II-go stopnia1 - 25
Biotechnologiastudia II-go stopnia1 - 25
Gospodarka przestrzennastudia I-go stopnia5 - 63
Gospodarka przestrzennaGospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami - studia II-go stopnia1 - 23
Gospodarka przestrzennaGeoinformacja i planowanie przestrzenne - studia II-go stopnia1 - 23
Architektura krajobrazuKształtowanie terenów zieleni - studia I-go stopnia5 - 63
Architektura krajobrazuProjektowanie i urządzanie krajobrazu - studia II-go stopnia1 - 23
Inżynieria środowiskaUrządzania i instalacje sanitarne -studia I-go stopnia 5 - 65
Inżynieria środowiskaOgrzewnictwo i wentylacja / Wodociągi i kanalizacja1 - 25
Inżynieria Rolno-Spożywczastudia I-go stopnia5 - 65
Inżynieria Rolno-Spożywczastudia II-go stopnia1 - 25

Wydział Elektryczny

kierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrliczba miejsc
ElektrotechnikaAutomatyka przemysłowa i technika mikroprocesowa - studia I-go stopnia51
ElektrotechnikaElektroenergetyka i technika świetlna - studia I-go stopnia51
ElektrotechnikaAutomatyka przemysłowa i technika mikroprocesowa - studia I-go stopnia61
Elektrotechnika

Elektroenergetyka i technika świetlna- studia I-go stopnia

61
Elektronika i TelekomunikacjaElektronika przemysłowa i aparatura elektroniczna5 - 62
Elektronika i TelekomunikacjaTeleinformatyka i optoelektronika - 5 - 62
EkoenergetykaOdnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej - studia I-go stopnia5 - 62
EkoenergetykaMaszyny i urządzenia energetyczne - studia I-go stopnia5 - 62

Wydział Mechaniczny

kierunekSpecjalizacja i stopieńsemestrliczba miejsc
Automatyka i robotykaRoboty mobilne - studia I-go stopnia5 - 61
Automatyka i robotykaAutomatyzacja i informatyzacja procesów - studia I-go stopnia5 - 61
Inżynieria biomedycznaKonstrukcja i materiały medyczne - studia I-go stopnia5 - 61
Inżynieria biomedycznaWspomaganie komputerowe w medycynie - studia I-go stopnia5 - 61
Mechanika i budowa maszynKomputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania - studia I-go stopnia5 - 63
Mechanika i budowa maszynKonstrukcja i ekspolatacja maszyn i pojazdów - studia I-go stopnia5 - 61
Mechanika i budowa maszynTechnologia maszyn - studia I-go stopnia5 - 61
MechatronikaKonstrukcje inteligentne - studia I-go stopnia5 - 61
MechatronikaInżynieria fotoniczna - studia I-go stopnia5 - 61

Wydział Informatyki

kierunekSpecjalizacja i stopieńsemestrliczba miejsc
Informatykastudia I-go stopnia55
Informatyka i ekonometriastudia I-go stopnia55
Matematyka stosowanaAnalityka danych, studia I-go stopnia55
InformatykaInżynieria oprogramowania, studia II-go stopnia25

Wydział Inżynierii Zarządzania

kierunekSpecjalizacja i stopnieńsemestrliczba miejsc
Zarządzaniestudia I-go stopnia55
Zarządzaniestudia II-go stopnia1 - 35
Zarządzanie i inżynieria produkcjistudia I-go stopnia5 - 65
Zarządzanie i inżynieria produkcjistudia II-go stopnia1 - 25
Turystyka i rekreacjastudia I-go stopnia55
Zarządzanie i inżynieria usługstudia I-go stopnia5 -65

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówe

kierunekSpecjalizacja i stopieńsemestrliczba miesjc
Leśnictwo

Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych

62