Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architektura studia I stopnia5
5
Architekturastudia II stopnia2
5
Architekturastudia III stopina2
2

Wydział Chemiczny

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Biotechnologiastudia  I stopnia5 -65
Biotechnologia studia III stopnia3 - 81
Chemia studia I stopnia5 - 6 5
Chemia budowlanastudia I stopnia5 - 65
Inżynieria materiałowastudia I stopnia5 - 65
Zielone technologie i mnitoring / green technologies and monitoring studia I stopnia5 - 65
Technologia chemicznastudia I stopnia5 - 65
Chemia studia III stopnia3 - 81
Technologia chemiczna Studia III stopnia3 - 81

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

KierunekSpecjalizacja i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Automatyka i robotykaStudia II stopnia I20
Elektronika i telekomunikacjasieci i systemy teleinformatyczne - studia II stopnia12
Elektronika i telekomunikacjasystemy elektroniki morskiej - studia II stopnia12
Inżynieria biomedycznainformatyka w medycynie - studia II stopnia13
Technologie kosmiczne i satelitarnetechnologie informacyjne i teleinformacyjne11

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Automatyka i robotykastudia I stopnia5 - 62
Automatyka i robotykaStudia II stopnia22
Elektrotechnikastudia I stopnia5 - 62
Elektrotechnikastudia II stopnia22
Energetykastudia I stopnia5 - 62
Elektrotechnika studia III stopnia3 - 82

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

KierunekSpecjalizacja i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Budownictwostudia I stopnia5 - 64
Budownictwobudownictwo wodne i morskie - semestr II stopnia22
Budownictwokonstrukcje budowlane i inżynierskie (profil: planowanie i projektowanie dróg) - studia II stopnia22
Budownictwoinżynieria transportowa (profil: planowanie i projektowanie dróg) - studia II stopnia22
Budownictwoinżynieria transportowa (profil: drogi szynowe) - studia II stopnia)22
Budownictwo w języku angielskimcivil engineering - studia II stopnia1 - 26
Inżynieria środowiskastudia I stopnia5 - 66
Inżynieria środowiskainżynieria sanitarna (profil: infrastruktura wodna) -studia II stopnia22
Inżynieria środowiska w języku angielskimenvironmental engineering - studia II stopnia1 - 24
Transportstudia I stopnia5 - 62
Transportinfrastruktura transportowa - studia I stopnia23
Transporttransport miejski i regionalny - studia II stopnia23

Wydział Mechaniczny

KierunekSpecjalizacja i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Energetykadiagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych - studia I stopnia61
Energetykaproekologiczne technologia energetyczne - studia I stopnia61
Inżynieria materiałowainżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów - studia I stopnia61
Mechanika i budowa maszynurządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa - studia I stopnia5 - 62
Mechanika i budowa maszynpojazdy, maszyny robocze i układy napędowe - studia I stopnia5 - 62
Mechanika i budowa maszyntechnologie maszyn i materiałów konstrukcyjnych - studia I stopnia5 - 62
Mechatronikamechatronika stosowana - studia I stopnia61
Zarządzanie i inżynieria produkcjiinżynieria wytwarzania i napraw maszyn - studia I stopnia5 - 62
Zarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcyjne - studia I stopnia61

Wydzdiał Oceanotechniki i Okrętownictwa

KierunekSpecjalizacja i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Energetykamaszyny przepływowe - studia I stopnia5 - 63
energetykazaawansowane systemy energetyczne - studia II stopnia1 - 23
Oceanotechnikabudowa okrętów i jachtów - studia I stopnia5 - 65
Oceanotechnikamaszyny, siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych - studia I stopnia5 - 65
Oceanotechnikazarządzanie i marketing w gospodarce morskiej - studia I stopnia5 - 65
Oceanotechnikainżynieria zasobów naturalnych - studia I stopnia5 - 65
Oceanotechnikaeksploatacja mórz i oceanów - studia II stopnia1 - 23
Oceanotechnikaocean engineering - studia II stopnia1 - 23
Oceanotechnikaprojektowanie statków specjalnych urządzeń oceanotechnicnych - studia II stopnia1 - 23
Transportsystemy transportu wodnego - studia I stopnia5 - 65
Transportśrodki transportu wodnego - studia I stopnia5 - 65
Transportinteligentne systemy transportowe - studia II stopnia1 - 25
Transporttransport multimodalny - studia II stopnia1 - 25
Oceanotechnika budowa i eksploatacja maszyn - studia III stopnia3 - 82

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kierunek Specjalizacja i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Zarządzanie inżynierskiestudia I stopnia3 - 65
Nauki ekonomicznenauki o zarządzaniu - studia III stopnia32
Nauki ekonomiczneekonomia - studia III stopnia32