Politechnika Krakowska

Wydział Architektury 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architekturastudia I stopnia5-64
Architekturastudia II stopnia2-21
Architektura Krajobrazustudia I stopnia5-62
Architekturastudia III stopnia2-31

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
biotechnologiabiotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia I-go stopnia 5 -610
biotechnologiabiotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia II-go stopnia 1 -210
inżynieria chemiczna i procesowainżynieria procesów technologicznych - studia I-go stopnia 5 - 610
inżynieria chemiczna i procesowainżynieria odnawialnych źródeł energii - studia II-go stopnia 1 -210
technologia chemicznaanalityka przemysłowa i środowiskowa - studia I-go stopnia 5 -610
technologia chemicznaanalityka przemysłowa i środowiska,studia II-go stopnia 1 - 15
technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków, studia I-go stopnia5 - 610
technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków, studia II-go stopnia 1 - 210
technologia chemiczna lekka technologia organiczna, studia I-go stopnia 5 -610
technologia chemiczna lekka technologia organiczna, studia II-go stopnia 1 - 210
technologia chemicznatechnologia polimerów, studia I-go stopnia 5 -610
technologia chemiczna technologia polimerów, studia II-go stopnia 1 -210
technologia chemicznakataliza przemysłowa, studia I-go stopnia 5 - 610
technologia chemicznakataliza przemysłowa, studia II-go stopnia 1 - 15
technologia chemicznatechnologie środowiska i gospodarka odpadami, studia I-go stopnia 5 - 610
technologia chemicznatechnologie środowiska i gospodarka odpadami, studia II-go stopnia 1-210
dyscyplina: Technologia chemicznastudia III-go stopnia2 - 21
dyscyplina: Technologia chemicznastudia III-go stopnia 3 - 31
dyscyplina: Technologia chemicznastudia III-go stopnia 3 - 31

Wydział Inżynierii Ladowej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
budownictwo (w języku polskim)studia I-go stopnia 5 -612
budownictwo (w języku polskim)dowolna, studia II-go stopnia2 - 26
transportstudia I-go stopnia 5 - 612
transportdowolna, studia II-go stopnia2 - 26

Wydział Inżynierii Środowiska

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
inżynieria środowiskahydrotechnika i geoinżynieria/ inżynieria sanitarna/ instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne, studia I-go stopnia 5 - 66
inżynieria środowiska hydrotechnika i geoinżynieria/ inżynieria sanitarna/ instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne, studia II-go stopnia 1 -26
budownictwo budownictwo wodne i geotechnika - studia I-go stopnia 5 - 62
budownictwo studia II-go stopnia 1 - 23
gospodarka przestrzenna studia I-go stopnia 5 - 62
gospodarka przestrzennaplanowanie przestrzenne i gospodarka komunalna - studia II-go stopnia1 - 22
dyscyplina: Inżynieria środowiskastudia III-go stopnia 2 - 32

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
elektrotechnika automatyka w układach elektrycznych, studia I-go stopnia5 - 62
elektrotechnika inżynieria systemów elektrycznych, studia I-go stopnia5 - 62
elektrotechnika trakcja elektryczna, studia I-go stopnia5 - 62
elektrotechnika elektroenergetyka/ elektryczne urządzenia sterowania/ informatyczne systemy automatyki/ monitoring i diagnostyka układów elektrycznych/ współczesne systemy trakcji elektrycznej - studia II-go stopnia 1 - 11
informatyka studia I-go stopnia5 - 67
energetykamaszyny i urządzenia elektryczne, studia I-go stopnia 5 - 62

Wydział Mechaniczny

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 610
automatyka i robotykastudia II-go stopnia2 - 25
energetykastudia I-go stopnia 5 - 610
energetykastudia II-go stopnia 2 - 25
informatyka stosowanastudia I-go stopnia 5 - 610
informatyka stosowanastudia II-go stopnia2 - 25
inżynieria materiałowastudia I-go stopnia5 - 610
inżynieria produkcjistudia II-go stopnia2 - 25
inżynieria wzornictwa przemysłowegostudia I-go stopnia5 - 610
mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 610
mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia2 - 25
transportstudia I-go stopnia 5 - 610
transportstudia II-go stopnia2 - 25
dyscyplina: Inżynieria produkcji studia III-go stopnia2 - 32
dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszynstudia III-go stopnia2 - 34
dyscyplina: Mechanika studia III-go stopnia 3 - 32
dyscyplina: Inżynieria materiałowa studia III-go stopnia 3 - 3 2

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
informatykastudia I-go stopnia 5 - 610
informatyka informatyka stosowana, studia II-go stopnia 2 - 21
informatyka grafika komputerowa i multimedialna - studia II-go stopnia 2 - 21
informatykateleinformatyka - studia II-go stopnia 2 - 21
matematyka matematyka w finansach i ekonomii - studia I-go stopnia5-53
matematyka matematyka w finansach i ekonomii - studia II-go stopnia 2 - 36
fizyka techniczna technologie multimedialne - studia I-go stopnia5 - 62
fizyka technicznatechnologie multimedialne - studia II-go stopnia 2 - 21
fizyka technicznanowoczesne materiały i nanotechnologie - studia II-go stopnia 2 - 21
nanotechnologie i nanomateriały inżynieria nanostruktur - studia I-go stopnia5 - 62