Politechnika Krakowska

Wydział Architektury 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architekturastudia I stopnia5-64
Architektura(w tym Architektura w języku angielskim)studia II stopnia2-22
Architektura Krajobrazustudia I stopnia5-62
dyscyplina: Architektura i Urbanistykastudia III stopnia2-31

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
biotechnologiabiotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia I-go stopnia 5 -64
biotechnologiabiotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia II-go stopnia 1 -24
inżynieria chemiczna i procesowainżynieria procesów technologicznych - studia I-go stopnia 5 - 64
inżynieria chemiczna i procesowainżynieria procesów technologicznych - studia II-go stopnia1 - 24
inżynieria chemiczna i procesowainżynieria odnawialnych źródeł energii - studia I-go stopnia 5 - 64
inżynieria chemiczna i procesowainżynieria odnawialnych źródeł energii - studia II-go stopnia 12
technologia chemicznaanalityka przemysłowa i środowiskowa - studia I-go stopnia 5 -64
technologia chemicznaanalityka przemysłowa i środowiska,studia II-go stopnia 1 - 24
technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków, studia I-go stopnia5 - 64
technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków, studia II-go stopnia 1 - 24
technologia chemiczna lekka technologia organiczna, studia I-go stopnia 5 -64
technologia chemiczna lekka technologia organiczna, studia II-go stopnia 1 - 24
technologia chemicznatechnologia polimerów, studia I-go stopnia 5 -64
technologia chemiczna technologia polimerów, studia II-go stopnia 1 -24
technologia chemicznakataliza przemysłowa, studia I-go stopnia 5 - 64
technologia chemicznakataliza przemysłowa, studia II-go stopnia 1 2
technologia chemicznatechnologie środowiska i gospodarka odpadami, studia I-go stopnia 5 - 64
technologia chemicznatechnologie środowiska i gospodarka odpadami, studia II-go stopnia 12
dyscyplina: Technologia chemicznastudia III-go stopnia1
dyscyplina: Technologia chemicznastudia III-go stopnia 3 1

Wydział Inżynierii Lądowej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
budownictwo (w języku polskim)studia I-go stopnia 5 -612
budownictwo (w języku polskim)dowolna, studia II-go stopnia2 - 26
transportstudia I-go stopnia 5 - 612
transportdowolna, studia II-go stopnia2 - 26

Wydział Inżynierii Środowiska

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
inżynieria środowiskainżynieria wodna i geotechnika/zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów/ ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja - studia I-go stopnia5 - 66
inżynieria środowiska inżynieria wodna i geotechnika/ zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów/ ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja/ technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle - studia II-go stopnia1 -26
budownictwo budownictwo wodne i geotechnika - studia I-go stopnia 5 - 62
budownictwo budownictwo wodne i geotechnika/ inżynieria dróg wodnych - studia II-go stopnia 1 - 22
gospodarka przestrzenna studia I-go stopnia 5 - 62
dyscyplina: Inżynieria środowiskastudia III-go stopnia 2 - 31

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
elektrotechnika automatyka w układach elektrycznych - studia I-go stopnia5 - 62
elektrotechnika inżynieria systemów elektrycznych - studia I-go stopnia5 - 62
elektrotechnika trakcja elektryczna - studia I-go stopnia5 - 62
elektrotechnika elektroenergetyka/ elektryczne urządzenia sterowania/ informatyczne systemy automatyki/ monitoring i diagnostyka układów elektrycznych/ współczesne systemy trakcji elektrycznej - studia II-go stopnia 1 - 11
informatyka studia I-go stopnia5 - 67
energetykamaszyny i urządzenia elektryczne - studia I-go stopnia 5 - 62

Wydział Mechaniczny

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 610
automatyka i robotykastudia II-go stopnia2 - 25
energetykastudia I-go stopnia 5 - 610
energetykastudia II-go stopnia 2 - 25
informatyka stosowanastudia I-go stopnia 5 - 610
informatyka stosowanastudia II-go stopnia2 - 25
inżynieria materiałowastudia I-go stopnia5 - 610
inżynieria materiałowastudia II-go stopnia25
inżynieria produkcjistudia I-go stopnia5 - 610
inżynieria produkcjistudia II-go stopnia2 - 25
inżynieria wzornictwa przemysłowegostudia I-go stopnia5 - 610
mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 610
mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia2 - 25
transportstudia I-go stopnia 5 - 610
transportstudia II-go stopnia2 - 25
inżynieria bezpieczeństwa studia I-go stopnia 5 - 6
10
inżynieria biomedyczna studia I-go stopnia5 -610
inżynieria biomedycznastudia II-go stopnia2 - 25
dyscyplina: Inżynieria produkcji studia III-go stopnia2 - 22
dyscyplina: Mechanika studia III-go stopnia 3 - 32
dyscyplina: Inżynieria materiałowa studia III-go stopnia 3 - 3 2
dyscyplina: budowa i eksploatacja maszynstudia III-go stopnia2 - 34

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
informatykastudia I-go stopnia 5 - 610
informatyka informatyka stosowana, studia II-go stopnia 2 - 21
informatyka grafika komputerowa i multimedialna - studia II-go stopnia 2 - 21
informatykateleinformatyka - studia II-go stopnia 2 - 21
informatykaanalityka danych - studia II-go stopnia2 - 21
matematyka matematyka w finansach i ekonomii - studia I-go stopnia5 - 53
matematyka matematyka w finansach i ekonomii - studia II-go stopnia 2 - 36
matematykamodelowanie matematyczne - studia I stopnia5 - 53
matematykamodelowanie matematyczne  -studia II stopnia2 - 36
fizyka techniczna technologie multimedialne - studia I-go stopnia5 - 62
fizyka technicznatechnologie multimedialne - studia II-go stopnia 2 - 21
fizyka technicznanowoczesne materiały i nanotechnologie - studia II-go stopnia 2 - 21
nanotechnologie i nanomateriały inżynieria nanostruktur - studia I-go stopnia5 - 62

 

 

Międzywydziałowa oferta dydaktyczna Wydział Architektury/Wydział Inżynierii Lądowej/Wydziął Inżynierii Środowiska

KierunekSpecjalność i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowyPlanowanie przestrzenne i gospodarka komunalna/Urbanistyka i transport - studia II stopnia 1 - 22