Politechnika Krakowska

Wydział Architektury 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architekturastudia I stopnia5-64
Architektura(w tym Architektura w języku angielskim)studia II stopnia2-22
Architektura Krajobrazustudia I stopnia5-62

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
biotechnologiabiotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia I-go stopnia 5 -64
biotechnologiabiotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia II-go stopnia 1 -24
inżynieria chemicznainżynieria procesów technologicznych - studia I-go stopnia 5 - 64
inżynieria chemicznainżynieria procesów technologicznych - studia II-go stopnia1 - 24
inżynieria chemicznainżynieria odnawialnych źródeł energii - studia I-go stopnia 5 - 64
inżynieria chemicznainżynieria odnawialnych źródeł energii - studia II-go stopnia 12
technologia chemicznaanalityka przemysłowa i środowiskowa - studia I-go stopnia 5 -64
technologia chemicznaanalityka przemysłowa i środowiska - studia II-go stopnia 1 - 12
technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków - studia I-go stopnia5 - 64
technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków - studia II-go stopnia 1 - 24
technologia chemiczna lekka technologia organiczna - studia I-go stopnia 5 - 64
technologia chemiczna lekka technologia organiczna - studia II-go stopnia 1 - 24
technologia chemicznatechnologia polimerów - studia I-go stopnia 5 - 64
technologia chemiczna technologia polimerów - studia II-go stopnia 1 -24
technologia chemicznakataliza przemysłowa - studia I-go stopnia 5 - 64
technologia chemicznakataliza przemysłowa - studia II-go stopnia 1 2
technologia chemicznatechnologie środowiska i gospodarka odpadami - studia I-go stopnia 5 - 64
technologia chemicznatechnologie środowiska i gospodarka odpadami - studia II-go stopnia 12

Wydział Inżynierii Lądowej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
budownictwo (w języku polskim)studia I-go stopnia 5 - 612
budownictwo (w języku polskim)dowolna - studia II-go stopnia2 - 26
transportstudia I-go stopnia 5 - 612
transportdowolna - studia II-go stopnia2 - 26

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
inżynieria środowiskainżynieria wodna instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne - studia I-go stopnia5 - 66
inżynieria środowiska zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów / Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja- studia II-go stopnia1 -26
budownictwo budownictwo wodne i geotechnika - studia I-go stopnia 5 - 62
gospodarka przestrzenna studia I-go stopnia 5 - 62
odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnastudia I-go stopnia 5 - 62
energetykasystemy i urządzenia energetyczne / Energetyka odnawialna - studia I - go stopnia5 - 66
energetykasystemy i urządzenia energetyczne / Energetyka odnawialna - studia II - go stopnia1 - 26

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
elektrotechnika automatyka w układach elektrycznych - studia I-go stopnia5 - 62
elektrotechnika inżynieria systemów elektrycznych - studia I-go stopnia5 - 62
elektrotechnika trakcja elektryczna - studia I-go stopnia5 - 62
elektrotechnika elektroenergetyka/ elektryczne urządzenia sterowania/ informatyczne systemy automatyki/ infotronika / monitoring i diagnostyka układów elektrycznych / współczesne systemy trakcji elektrycznej - studia II-go stopnia 1 - 11
informatyka w inżynierii komputerowejstudia I-go stopnia5 - 67
energetykamaszyny i urządzenia elektryczne - studia I-go stopnia 5 - 62
infotronikastudia II - go stopnia11

Wydział Mechaniczny

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 610
automatyka i robotykastudia II-go stopnia2 - 25
informatyka stosowanastudia I-go stopnia 5 - 610
informatyka stosowanastudia II-go stopnia 2 - 25
inżynieria bezpieczeństwastudia I-go stopnia5 - 610
inżynieria biomedycznastudia I - go stopnia5 - 610
inżynieria biomedycznastudia II - go stopnia2 - 25
inżynieria produkcjistudia I-go stopnia5 - 610
inżynieria produkcjistudia II-go stopnia2 - 25
inżynieria wzornictwa przemysłowegostudia I-go stopnia5 - 610
mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 610
mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia2 - 25
transportstudia I-go stopnia 5 - 610
transportstudia II-go stopnia2 - 25

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
fizyka technicznamodelowanie komputerowe - studia I-go stopnia 5 - 62
fizyka technicznamodelowanie komputerowe - studia II-go stopnia2 - 21
nanotechnologie i nanomateriałyinżynieria nanostruktur - studia I-go stopnia5 - 62

 

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
informatykastudia I-go stopnia5 - 610
informatykainformatyka stosowana - studia II-go stopnia2 - 22
informatykagrafika komputerowa - studia II-go stopnia2 - 21
informatykateleinformatyka - studia II-go stopnia2 - 21
informatykadata science - studia II-go stopnia1 - 11
informatykacyberbezpieczeństwo - studia II-go stopnia1 - 11
matematykamatematyka w finansach i ekonomii - studia I-go stopnia5 - 53
matematykamatematyka w finansach i ekonomii - studia II-go stopnia2 - 36
matematykamodelowanie matematyczne - studia I-go stopnia5 - 53
matematykamodelowanie matematyczne - studia II-go stopnia2 - 23

 

 

Międzywydziałowa oferta dydaktyczna Wydział Architektury/Wydział Inżynierii Lądowej/Wydziął Inżynierii Środowiska

KierunekSpecjalność i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowyPlanowanie przestrzenne i gospodarka komunalna/Urbanistyka i transport - studia II stopnia 1 - 22