Politechnika Łódzka

Wydział Mechaniczny

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Mechanika i Budowa Maszynstudia I stopnia51
Mechanika i Budowa Maszynstudia I stopnia71
Mechanika i Budowa MaszynKonstrukcja i Eksploatacja Maszyn; Technologia Budowy Maszyn; Mechanika Stosowana - studia II stopnia1 - 11

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
elektronika i telekomunikacjastudia I stopnia62
elektronika i telekomunikacja studia II stopnia1 - 32
elektrotechnikaelektroenergetyka; automatyka i metrologia; studia I stopnia62
elektrotechnikaelektroenergetyka; automatyka i metrologia; technologia internetowe w mechatronice; studia II stopnia1 - 36
automatyka i robotykastudia I stopnia62
automatyka i robotykastudia II stopnia1 - 32
informatykabazy danych i systemy ekspertowe; systemy sieciowe; inżynieria oprogramowania; technologie internetowe; studia I stopnia5 - 68
informatykainteligentne systemy baz danych; korporacyjne sieci komputerowe; środowiska aplikacyjne dla Platformy JAWA EE; systemy rozproszone i platformy mobilne; studia II stopnia1 - 38
mechatronikastudia I stopnia62
energetykastudia I stopnia62
inżynieria biomedycznaelektronika medyczna i tekstronika; studia I stopnia5 - 62
inżynieria biomedycznastudia II stopnia1 -32

Wydział Chemiczny

 KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Chemiaanaliza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska - studia I stopnia5 - 61
Chemiasynteza organiczna - studia I stopnia5 - 61
Chemiachemia biologiczna -studia I stopnia5 - 61
Chemiachemia i fizyka polimerów - studia I stopnia5 - 61
Chemiachemia analityczna i strukturalna - studia II stopnia1 - 21
Chemianowoczesna synteza i analiza organiczna - studia II stopnia1 - 21
Chemiachemia medyczna i strukturalna - studia II stopnia1 - 21
Chemianowoczesna synteza i analiza organiczna - studia II stopnia1 - 21
Chemiachemia medyczna - studia II stopia1 - 21
Chemiatechniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie - studia II stopnia1 - 21
Chemiachemia i fizyka polimerów - studia II stopnia1 - 21
Technologia chemicznatechnologia chemiczna nieorganiczna - studia I stopnia5 - 61
Technologia Chemicznatechnologia chemiczna organiczna -studia I stopnia5 - 61
Technologia Chemicznainżynieria biomateriałowa i radiacyjna -studia I stopnia5 - 61
Technologia Chemicznatechnologia polimerów - studia I stopnia5 - 61
Technologia Chemicznatechnologia barwników i chemii gospodarczej - studia I stopnia5 - 61
Technologia Chemicznakataliza przemysłowa  - studia II stopnia1 - 21
Technologia Chemicznatechnologia leków i środków ochrony roślin - studia II stopnia1 - 21
Technologia Chemicznainżynieria biomedyczna i radiacyjna - studia II stopnia1 - 21
Technologia Chemicznatechnologia polimerów - studia II stopnia1 - 21
Technologia chemicznatechnologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej - studia II stopnia1 - 21
Ochrona środowiskaekologiczne źródła energii - studia I stopnia5 - 61
Ochrona środowiskaanalityka środowiskowa - studia I stopnia5 - 61
Nanotechnologiapolimerowe materiały inżynierskie - studia I stopnia5 - 61
Nanotechnologiananomateriały funkcjonalne - studia I stopnia 5 - 61
Nanotechnologiastudia II stopnia1 - 21
Chemia Budowlanastudia II stopnia1 - 21

Wydział TEchnologii Materiałów i Wzornictwa Tekstyliów

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Wzornictwo i przemysł modychemiczne projektowanie materiałów tekstylnych - studia I stopnia53
Wzornictwo i przemysł modyprojektowanie i technologia tekstyliów - studia I stopnia53
Włókiennictwo i przemysł modykonstrukcja i technologia odzieży - studia I stopnia53
Włókiennictwo i przemysł modychemiczne projektowanie materiałów tekstylnych - studia I stopnia63
Włókiennictwo i przemysł modyprojektowanie i technologia tekstyliów - studia I stopnia63
Włókiennictwo i przemysł modykonstrukcja i technologia odzieży - studia I stopnia63
Wzornictwoarchitektura tekstyliów - studia I stopnia53
Wzornictwoarchitektura ubioru - studia I stopnia 53
Wzornictwokomunikacja wizualna i techniki druku - studia I stopnia53
Wzornictwoarchitektura tekstyliów - studia I stopnia6 3
Wzornictwoarchitektura ubioru - studia I stopnia6 3
Wzornictwokomunikacja wizualna i techniki druku - studia I stopnia63
Inżyniera materiałowainżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów - studia I stopnia5 - 66
Inżynieria materiałowainżynieria biomateriałów włókienniczych - studia I stopnia5 - 66
Włókiennoctwoinżynieria projektowania tekstyliów - studia II stopnia23
Wzornictwoarchitektura ubioru - studia II stopnia1 - 26
Wzornictwoarchitektura tekstyliów - studia II stopnia1 -26
Wzornictwokomunikacja wizualna i techniki druku - studia II stopnia1 - 26

Wydział Biotechnologia i Nauk o Żywności

KierunekSpecjalność i  stopieńSemestrLiczba miejsc
Biotechnologiatechnologia fermentacji i mikrobiologia techniczna -studia I stopnia5 - 62
Biotechnologiatechnologia fermentacji - studia II stopnia22
Biotechnologiabiotechnologia molekularna i biochemia techniczna -studia I stopnia5 - 61
Biotechnologiabiotechnologia molekularna i biochemia techniczna - studia II stopnia21
Technologia Żywności i Żywienie Człowiekaanaliza i ocena żywności - studia I stopnia5 - 61
Technologia Żywności i Żywienie Człowiekaanaliza i ocena żywności - studia II stopnia21
Technologia Żywności i Żywienie Człowiekachemia żywności i surowców kosmetycznych - studia I stopnia5 - 61
Technologia Żywności i Żywienie Człowiekachemia żywności i surowców kosmetycznych - studia II stopnia22

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Budownictwostudia I stopnia5 - 63
Budownictwostudia II stopnia22
Architekturastudia I stopnia5 - 62
Architekturastudia II stopnia23
Inżynieria środowiskastudia I stopnia5 - 62
Inżynieria środowiskastudia II stopnia23

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Gospodarka Przestrzennastudia I stopnia5 - 62