Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Mechanika i Budowa Maszynstudia I stopnia5-62
Mechanika i Budowa Maszynstudia II stopnia2-33
Inżynieria Materiałowastudia I stopnia5-62
Inżynieria Materiałowastudia II stopnia2-33
Inżynieria Biomedycznastudia I stopnia5-62
Mechatronikastudia I stopnia5-62
Transportstudia I stopnia5-62
Transportstudia II stopnia2-32