Politechnika Opolska

Wydział Mechaniczny

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Inżynieria Środowiskastudia I stopnia5 - 615
Mechanika i Budowa Maszynstudia I stopnia5 - 615
Mechatronikastudia I stopnia5 - 65
Inżynieria Chemiczna i Procesowastudia I stopnia5 - 65
Energetykastudia I stopnia5 - 65