Politechnika Poznańska

Wydział Architektury 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architekturastudia I stopnia5-52
Architekturastudia I stopnia6-62
Architekturastudia II stopnia1-12
Architekturastudia II stopnia2-22

Wydział Budownictwa i Inżyneirii Środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Budownictwostudia I stopnia53
Budownictwoprofil dyplomowania: Konstrukcje budowlane - studia I stopnia61
Budownictwoprofil dyplomowania: Technologia i organizacja budownictwa - studia I stopnia6
1
Budownictwoprofil dyplomowania: Drogi, mosty i linie kolejowe - studia I stopnia61
Inżynieria środowiskastudia I stopnia52
Inżynieria środowiskaprofil dyplomowania: Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza61
Inżynieria środowiskaprofil dyplomowania: Zaopatrzenie w wodę , ochrona wód i gleby61
BudownictwoKonstrukcje budowlane - studia II stopnia21
BudownictwoTechnologia i organizacja budownictwa - studia II stopnia21
BudownictwoBudownictwo drogowe, mostowe i linie kolejowe - studia II stopnia21
BudownictwoConstruction Technology Management - studia II stopnia21
BudownictwoStructural Engineering - studia II stopnia21
Inżynieria środowiskaZaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby - studia II stopnia21
Inżynieria środowiskaZaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona środowiska - studia II stopnia21

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Mechanika i budowa maszynstudia I stopnia53
Mechanika i budowa maszynstudia II stopnia1
2
Mechatronikastudia I stopnia53
Mechatronikastudia II stopnia1
2
Zarządzanie i inżynieria produkcjistudia I stopnia53
Zarządzanie i inżynieria produkcjistudia II stopnia12
Inżynieria biomedycznastudia I stopnia53
Inżynieria biomedycznastudia II stopnia12
Inżynieria materiałowastudia I stopnia52

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Elektronika i telekomunikacjastudia I stopnia52
Elektronika i telekomunikacjaRadiokomunikacja - studia I stopnia62
Elektronika i telekomunikacjaElektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja - studia I stopnia62
Elektronika i telekomunikacja sieci komputerowe i technologie internetowe - studia I stopnia6
2
Elektronika i telekomunikacjaMultimedia i elektronika powszechnego użytku -studia I stopnia62
Teleinformatykastudia I stopnia5 - 64
Elektronika i telekomunikacjastudia II stopnia12
Elektronika i telekomunikacjaRadiokomunikacja - studia II stopnia22
Elektronika i telekomunikacjaElektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja - studia II stopnia22
Elektronika i telekomunikacjaSieci komputerowe i technologie internetowe - studia II stopnia22
Elektronika i telekomunikacjaMultimedia i elektronika powszechnego użytku - studia II stopnia22