Politechnika Rzeszowska

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architekturastudia I stopnia5-65
Architekturastudia II stopnia1-25
Budownictwostudia I stopnia5-65
Budownictwostudia II stopnia1-25
Inżynieria Środowiskastudia I stopnia5-65
Inżynieria Środowiskastudia II stopnia1-25
Ochrona Środowiskastudia I stopnia5-65
Ochrona Środowiskastudia II stopnia1-25
Nauki techniczne; Budownictwostudia III stopnia3-62
Nauki techniczne; Inżynieria Środowiskastudia III stopnia3-62