Politechnika Śląska

Wydział Architektury

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architekturastudia I stopnia 5 - 65

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Automatyka i robotykastudia I stopnia5 - 65
Biotechnologiastudia I stopnia5 - 65
Elektronika i telekomunikacjastudia I stopnia5 - 65
Informatykastudia I stopnia5 - 65
Teleinformatykastudia I stopnia5 - 65
Interdisciplinary studies: Automatic Control and Robotics, Elektronics and Telekomunication, Informaticsstudia I stopnia5 - 65
Automatyka i Robotykastudia II stopnia1 - 25
Biotechnologiastudia II stopnia1 - 25
Elektronika i Telekomunikacja studia II stopnia1 - 25
Informatykastudia II stopnia1 - 25
Interdisciplinary studies: Automatic Control and Robotics, Elektronics and Telekomunication, Informaticsstudia II stopnia1 - 25

Wydział Budownictwa

KierunekSpecjalność i stopnieńSemestrLiczba miejsc
BudownictwoKonstrukcje budowlane i inżynierskie; inżynieria procesów budowlanych; budownictwo drogowe - studia I stopnia66

Wydział Chemiczny

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Chemiastudia I stopnia5 - 66

Wydział Górnictwa i Gologii

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Górnictwo i Geologiastudia I stopnia5 - 62

Wydział Elektryczny

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Elektrotechnikastudia I stopnia5 - 62
Elektronika i Telekomunikacjastudia I stopnia5 - 62
Energetykastudia I stopnia5 - 62
Mechatronikastudia I stopnia5 - 62
Informatykastudia I stopnia5 - 62
Elektrotechnika studia II stopnia1 - 22

Wydział Inżynirii Materiałowej i Metalurgii

KierunekSpecjalność i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Inżynieria MateriałowaMateriały i technologia w motoryzacji - studia II stopnia1 - 22
Technologie MetaliProjektowanie procesów technologicznych - studia II stopnia1 - 22
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiLogistyka przemysłowa - studia II stopnia1 - 22
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiZarządzanie bezpieczeństwem pracy - studia II stopnia1 - 22
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiOrganizacja produkcji przemysłowej - studia II stopnia1 - 22

Wydział Inżynierii Biomedycznej

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Inżynieria Biomedyczna

studia I stopnia

studia II stopnia

5 - 6

1 - 2

5

5

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Energetykastudia I stopnia5 - 64
Inżynieria Bezpieczeństwastudia I stopnia5 - 62
Inżynieria Środowiskastudia I stopnia 5 -63
Mechanika i Budowa Maszynstudia I stopnia5 - 62
Ochrona Środowiskastudia I stopnia5 - 62

Wydział Mechnaiczny Technologiczny

KierunekSpecjalność i stopieńSemestrLiczba miejsc
Automatyka i RobotykaStudia I stopnia5 - 62
Inżynieria Materiałowastudia I stopnia5 - 62
Mechanika i Budowa Maszynstudia I stopnia5 - 62
Mechatronikastudia I stopnia5 - 62
Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia I stopnia5 - 62

Wydział Matematyki Stosowanej

KierunekSpecjalność i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Informatykastudia I stopnia5 - 63
Matematykastudia I stopnia5 - 65

Wydział Transportu

KierunekSpecjalność i stopieńSemesstrLiczba miejsc
TransportEksploatacja pojazdów samochodowych; inżynieria ruchu; logistyka w transporcie; ekspolatacja pojazdów szynowych; transport przemysłowy; nawigacja powietrzna; mechanika i eksploatacja lotnica; infrastruktura i ruch kolejowy - studia I stopnia516
Transporteksploatacja pojazdów samochodowych; inżynieria ruchu; logistyka w transporcie; eksploatacja pojazdów szynowych; transport przemysłowy; nawigacja powietrzna; mechanika i eksploatacja lotnicza; systemy informatyczne transportu; transport i spedycja drogowa - studia II stopnia118

Wydział Organizacji i Zarządzania

KierunekSpecjalność i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Logistykastudia I stopnia5 - 63
Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia I stopnia5 - 62