Politechnika Warszawska

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
BudownictwoBudownictwo Ogólne - studia I stopnia52
BudownictwoBudownictwo Ogólne - studia I stopnia62
BudownictwoKonstrukcje Budowlane - studia II stopnia11
BudownictwoInstalacje budowlane - studia II stopnia11
Inżynieria ŚrodowiskaUrządzenia Sanitarne - studia I stopnia52
Inżynieria ŚrodowiskaUrządzenia Sanitarne - studia I stopnia62
Mechanika i Budowa MaszynBudowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej - studia I stopnia51
Mechanika i Budowa MaszynBudowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej - studia I stopnia61
Mechanika i Budowa MaszynBudowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej - studia II stopnia11
Technologia Chemicznastudia I stopnia51
Technologia ChemicznaTechnologia Produktów Naftowych - studia I stopnia51
Technologia ChemicznaTechnologia Tworzyw Sztucznych - studia I stopnia51
Technologia ChemicznaTechnologia Produktów Naftowych - studia I stopnia61
Technologia ChemicznaTechnologia Tworzyw Sztucznych - studia I stopnia61
Technologia ChemicznaTechnologia Petrochemiczna - studia II stopnia1

Wydział Chemiczny

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
biotechnologiastudia I-go stopnia 5 - 62
biotechnologiamikrobioanalityka - studia II-go stopnia 1 - 2

2

biotechnologiabitechnologia chemiczna - leki i kosmetyki - studia II stopnia1 - 22
biotechnologiaapplied biotechnology - studia w j. angielskim - studia II stopnia1 - 22
technologia chemiczna studia I-go stopnia 5 - 62
technologia chemicznafunkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne; analityka i fizykochemia procesów i materiałów; technologia chemiczna i kataliza; chemia medyczna - studia II-go stopnia1 - 22
technologia chemicznafunkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne - studia II-go stopnia1 - 22
technologia chemicznaAnaliza i fizykochemia procesów i materiałów; Technologia chemiczna i kataliza; Chemia medyczna - studia II-go stopnia 1 - 22

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotykastudia I lub II stopniadowolny1
elektronikastudia I lub II stopniadowolny3
informatykastudia I lub II stopnia dowolny2
inżynieria biomedycznastudia I lub II stopniadowolny1
telekomunikacjastudia I lub II stopniadowolny2

Wydział Elektryczny

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotykaautomatyka, studia I stopnia5 - 61
automatyka i robotykaautomatyka; studia II stopnia1 - 31
elektrotechnikastudia I stopnia5 - 62
elektrotechnikastudia II stopnia1 - 32
electrical engineeringstudia I stopnia5 - 61
electrical engineeringstudia II stopnia1 - 31
informatykastudia I stopnia5 - 61
informatykastudia II stopnia1 - 31

Wydział Fizyki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
fotonikastudia I stopnia2
fotonikastudia II stopnia62
fizyka technicznamateriały i nanostruktury; studia I stopnia62
fizyka technicznaoptoelektronika; studia I stopnia62
fizyka technicznafizyka komputerowa; studia I stopnia61
fizyka technicznafizyka medyczna; studia I stopnia61
fizyka technicznafizyka medyczna; studia II stopnia2 - 32
fizyka technicznafizyka zaawansowanych materiałów; studia II stopnia2 - 32
fizyka technicznafizyka i technika jądrowa; studia II stopnia2 - 32
fizyka techniczna fotonika; studia II stopnia2 - 32
fizyka technicznaoptyczna; studia II stopnia2 - 32
fizyka technicznaeksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne; studia II stopnia2 - 32

Wydział Geodezji i Kartografii

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
geodezja i kartografiastudia I stopnia5 - 62
geodezja i kartografiastudia II stopnia1 - 22
gospodarka przestrzennaśrodowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią; studia I stopnia5 - 61
gospodarka  przestrzennaśrodowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią; studia II stopnia1 - 21
gospodarka przestrzennaurbanistyka w planowaniu przestrzennym; studia I stopnia5 - 61
gospodarka przestrzenna urbanistyka w planowaniu przestrzennym; studia II stopnia1 - 21

Wydział Inżynierii Produkcji

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotykastudia I stopnia51
mechanika i budowa maszyntechniki wytwarzania; studia I stopnia5 - 62
mechanika i budowa maszyntechnologie metali i tworzyw sztucznych; studia II stopnia1 - 31
zarządzanie i inżynieria produkcjistudia I stopnia5 - 62

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
informatyka lub computer science (studia w języku angielskim)studia I stopnia5 - 61
informatyka lub computer science (studia w języku angielskim)metody sztucznej inteligencji; projektowanie systemów CAD/CAM; artificial inteligence; przetwarzanie i analiza danych; studia II stopnia1 - 21

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
mechanika i budowa maszynkomputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego oraz modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice - studia I stopnia5 - 61
mechanika i budowa maszynkomputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego oraz modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice - studia II stopnia1 - 21
lotnictwo i kosmonautykaautomatyka i systemy lotnicze; kosmonautyka; napędy lotnicze; statki powietrzne - studia I stopnia5 - 62
lotnictwo i kosmonautykaautomatyka i systemy lotnicze; kosmonautyka; napędy lotnicze; statki powietrzne - studia II stopnia1 - 21
lotnictwo i kosmonautykakosmonautyka - studia II stopnia2 - 31
energetykachłodnictwo i klimatyzacja; systemy i urządzenia energetyczne; zrównoważona energetyka - studia I stopnia5 - 63
energetykachłodnictwo i klimatyzacja; systemy i urządzenia energetyczne; zrównoważona energetyka - studia II stopnia1 - 21
energetykaenergetyka jądrowa - studia II stopnia2 - 31
automatyka i robotykabiomechanika i biorobotyka; robotyka - studia I stopnia5 -61
automatyka i robotykabiomechanika ibiorobotyka; robotyka - studia II stopnia1 - 21

Wydział Mechatroniki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotykainformatyka przemysłowa; studia I stopnia5 - 62
automatyka i robotykainformatyka przemysłowa; studia II stopnień 1 - 22
inżynieria biomedycznaaparatura medyczna; studia I stopnia5 - 62
inżynieria biomedycznastudia II stopnia 1 - 21
mechatronikainżynieria fotoniczna; studia I stopnia5 - 62
mechatronikainżynieria fotoniczna; studia II stopnia1 -2 2
mechatronikamikrotechnologie i nanotechnologie - studia I stopnia5 - 62
mechatronikamikrotechnologie i nanotechnologie - studia II stopnia1 - 22
mechatronikaelektroniczne systemy pomiarowe; studia I stopnia5 - 62
mechatronikaelektroniczne systemy wytwarzania; studia II stopnia1 - 22
mechatronikatechniki multimedialne; studia I stopnia5 - 62

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychstudia I stopnia5 - 62

Wydział Transportu

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
transportinżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych; studia I stopnia61
transportlogistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania; studia I stopnia61
transporttelematyka transportu; studia I stopnia61
transportinżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu; studia I stopnia61
transportsterowanie ruchem kolejowym; studia I stopnia61

Wydział Zarządzania

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
zarządzenie i inżynieria produkcjizarządzanie innowacjami; zarządzanie produkcją; informatyka gospodarcza; kwalitologia i inżynieria jakości; ergonomia i środowisko pracy; studia I stopnia5 - 65
zarządzanie i inżynieria produkcjiinnowatyka i zarządzanie rozwojem; bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania1 - 35

Wydział Inzynierii Chemicznej i Procesowej

KierunekSpecjalizacja stopieńSemestrLiczba miejsc
Inżynieria chemiczna i procesowastudia I stopnia5 - 62
Inżynieria chemiczna i procesowastudia II stopnia1 - 22

Wydział Inżynierii Lądowej

KierunekSpecjalizacja stopiańSemestrLiczba miejsc
Budownictwo / Civil engineeringstudia I stopnia5 - 62
Budownictwostudia I stopnia5 - 62
Budownictwokonstrukcje budowlane i inżynierskie - studia II stopnia1 - 22
Budownictwoinżynieria produkcji budowlanej - studia II stopnia1 - 22
Budownictwodrogi szynowe; inżynieria komunikacyjna - studia II stopnia1 - 21

Wydział Inżynierii Materiałowej

Kierunek Specjalizacja, stopieńSemestrLiczba miejsc
Inżynieria materiałowastudia I stopnia5 - 61

Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

KierunekSpecjalizacja, stopieńSemestrLiczba miejsc
Inżynieria środowiskaCiepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo - studia I stopnia5 - 61
Inżynieria środowiskainżynieria sanitarna i wodna - studia I stopnia5 - 61
Inżynieria środowiskastudia II stopnia1 - 22
Ochrona środowiskastudia I stopnia5 - 61
Ochrona środowiskastudia II stopnia1 - 21