Politechnika Warszawska

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
BudownictwoBudownictwo Ogólne - studia I stopnia5 - 52
BudownictwoBudownictwo Ogólne - studia I stopnia6 - 62
BudownictwoKonstrukcje Budowlane - studia II stopnia1 - 11
Inżynieria ŚrodowiskaUrządzenia Sanitarne - studia I stopnia5 - 52
Inżynieria ŚrodowiskaUrządzenia Sanitarne - studia I stopnia6 - 62
Mechanika i Budowa MaszynBudowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej - studia I stopnia5 - 52
Mechanika i Budowa MaszynBudowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej - studia I stopnia6 - 62
Technologia ChemicznaTechnologia Produktów Naftowych - studia I stopnia5 - 51
Technologia ChemicznaTechnologia Tworzyw Sztucznych - studia I stopnia5 - 51
Technologia ChemicznaTechnologia Produktów Naftowych - studia I stopnia6 - 61
Technologia ChemicznaTechnologia Tworzyw Sztucznych - studia I stopnia6 - 61
Technologia ChemicznaTechnologia Petrochemiczna - studia II stopnia1 - 11

Wydział Chemiczny

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
biotechnologiastudia I-go stopnia 5 - 62
biotechnologiamikrobioanalityka - studia II-go stopnia 1 - 2

2

technologia chemiczna studia I-go stopnia 5 - 62
technologia chemicznafunkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne; analityka i fizykochemia procesów i materiałów; technologia chemiczna i kataliza; chemia medyczna - studia II-go stopnia1 - 22
biotechnologiabiotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki - studia II-go stopnia1 - 22
biotechnologiaApplied Biotechnology - sudia w j. ang. - II go stopnia1 - 22
technologia chemicznastudia I-go stopnia 5 - 62
technologia chemicznafunkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne - studia II-go stopnia1 - 22
technologia chemicznaAnaliza i fizykochemia procesów i materiałów; Technologia chemiczna i kataliza; Chemia medyczna - studia II-go stopnia 1 - 22

Wydział Elektroniki i  Technik Informacyjnych

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotykastudia II stopnia1
elektronikastudia I lub II stopnia3
informatykastudia I lub II stopnia 2
inżynieria biomedycznastudia I lub II stopnia1
telekomunikacjastudia I lub II stopnia2

Wydział Elektryczny

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotykaautomatyka, studia I stopnia1
automatyka i robotykaautomatyka; studia II stopnia1
elektrotechnikastudia I stopnia2
elektrotechnikastudia II stopnia2
electrical engineeringstudia I stopnia1
electrical engineeringstudia II stopnia1
informatykastudia I stopnia1
informatykastudia II stopnia1

Wydział Fizyki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
fotonikastudia I stopnia2
fizyka technicznamateriały i nanostruktury; studia I stopnia62
fizyka technicznaoptoelektronika; studia I stopnia62
fizyka technicznafizyka komputerowa; studia I stopnia61
fizyka technicznafizyka medyczna; studia I stopnia61
fizyka technicznafizyka medyczna; studia I stopnia2 - 32
fizyka technicznamodelowanie układów złożonych; studia II stopnia2 - 32
fizyka technicznafizyka i technika jądrowa; studia II stopnia2 - 32
fizyka techniczna fotonika; studia II stopnia2 - 32
fizyka technicznainformatyka optyczna; studia II stopnia2 - 32
fizyka technicznananostruktury; studia II stopnia2 - 32
fizyka technicznaekologiczne źródła energii; studia II stopnia2 - 32

Wydział Geodezji i Kartografii

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
geodezja i kartografiastudia I stopnia5 - 62
geodezja i kartografiastudia II stopnia1 - 22
gospodarka przestrzennaśrodowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią; studia I stopnia5 - 61
gospodarka  przestrzennaśrodowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią; studia II stopnia1 - 21
gospodarka przestrzennaurbanistyka w planowaniu przestrzennym; studia I stopnia5 - 61
gospodarka przestrzenna urbanistyka w planowaniu przestrzennym; studia II stopnia1 - 21

Wydział Inżynierii Produkcji

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotykastudia I stopnia51
mechanika i budowa maszyntechniki wytwarzania; studia I stopnia52
mechanika i budowa maszyntechnologie metali i tworzyw sztucznych; studia II stopnia1 - 31
mechanika i budowa maszyntechniki wytwarzania; studia I stopnia61
zarządzanie i inżynieria produkcjistudia I stopnia5 - 62

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
informatyka lub computer science (studia w języku angielskim)studia I stopnia5 - 61
informatyka lub computer science (studia w języku angielskim)metody sztucznej inteligencji; projektowanie systemów CAD/CAM; artificial inteligence; business inteligence systems development; studia II stopnia1 - 21

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
mechanika i budowa maszynstudia I stopnia1
mechanika i budowa maszynstudia II stopnia1
lotnictwo i kosmonautykastudia I stopnia2
lotnictwo i kosmonautykastudia II stopnia1
energetykastudia I stopnia3
energetykastudia II stopnia1
automatyka i robotykastudia I stopnia1
automatyka i robotykastudia II stopnia1

Wydział Mechatroniki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
automatyka i robotykainformatyka przemysłowa; studia I stopnia5 - 62
automatyka i robotykainformatyka przemysłowa; studia II stopnień 1 - 22
inżynieria biomedycznaaparatura medyczna; studia I stopnia5 - 62
inżynieria biomedycznastudia II stopnia 1 - 21
mechatronikainżynieria fotoniczna; studia I stopnia5 - 62
mechatronikainżynieria fotoniczna; studia II stopnia1 -2 2
mechatronikainżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych; studia I stopnia5 - 62
mechatronikainżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych; studia II stopnia1 - 22
mechatronikaelektroniczne systemy pomiarowe; studia I stopnia5 - 62
mechatronikaelektroniczne systemy wytwarzania; studia II stopnia1 - 22
mechatronikatechniki multimedialne; studia I stopnia5 - 62
mechatronikatechniki multimedialne; studia II stopnia1 - 22

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
mechanika i budowa maszynstudia I stopnia5 - 64
mechatronikastudia I stopnia5 - 64
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychstudia I stopnia5 - 64

Wydział Transportu

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
transportinżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych; studia I stopnia61
transportlogistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania; studia I stopnia61
transporttelematyka transportu; studia I stopnia61
transportinżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu; studia I stopnia61
transportsterowanie ruchem kolejowym; studia I stopnia61

Wydział Zarządzania

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
zarządzenie i inżynieria produkcjizarządzanie innowacjami; zarządzanie produkcją; informatyka gospodarcza; kwalitologia i inżynieria jakości; ergonomia i środowisko pracy; studia I stopnia6 5
zarządzanie i inżynieria produkcjitransfer wiedzy i technologii; systemy produkcyjne i logistyczne; gospodarka cyfrowa; projakościowe systemy zarządzania; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; 1 - 35