Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Geodezja i Kartografiastudia I stopnia5 - 62
Geodezja i Kartografiastudia II stopnia1 - 32
Gospodarka Przestrzennastudia I stopnia5 - 62
Gospodarka Przestrzennastudia II stopnia1 - 32
Budownictwostudia I stopnia5 - 62
Budownictwostudia II stopnia1 - 32