All posts by Renata Jakubas

ENAEE

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych została przyjęta do grona członków ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) podczas Zgromadzenia Ogólnego w dn. 17 listopada 2015 r w Brukseli.