Akredytacje europejskie KAUT

więcej
Prof. Bohdan Macukow - Przewodniczący KAUT

Prof. Bohdan Macukow
Przewodniczący KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych nadaje akredytowanym kierunkom europejski certyfikat jakości.

 

Po kilku latach starań Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) uzyskała uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label.

 

Czym jest EUR-ACE® Label? Jest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Ten system akredytacji został opracowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE). Sieć ta zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak: brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP). Jednym z działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE czyli European Accredited Engineer czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia, ale również zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z procesem bolońskim oraz opiera się o Standards and Guidelines for Quality Assurance, które są w tym zakresie biblią dotyczącą jakości i akredytacji.

Kontakt

Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

tel. (0-12) 617 20 04
fax. (0-12) 623 73 75
e-mail: kaut@agh.edu.pl

Bank PEKAO S.A. O/Kraków
ul. Pijarska
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
z dopiskiem "KAUT 720-000-880"

Uczelnie

Wymienione poniżej uczelnie i kierunki otrzymały w ostatnim czasie akredytacje.

Kierunek Wydział Uczelnia Akredytacja na okres
inżynieria środowiska Wydział Mechaniczny Politechnika Opolska od 2016/2017
do 2021/2022
inżynieria materiałowa Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka od 0000-00-00
do 0000-00-00
inżynieria materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej i Cermiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 0000-00-00
do 0000-00-00
mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna od 0000-00-00
do 0000-00-00
architektura Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechnika Łódzka od 0000-00-00
do 0000-00-00