Procedura akredytacyjna

Opłata akredytacyjna dla Uczelni Sygnatariuszy Porozumienia KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia wynosi 14 000 zł.

Dla pozostałych uczelni oplata akredytacyjna wynosi 21 000 zł.

Procedurę akredytacyjną dla określonego kierunku studiów Komisja wszczyna po otrzymaniu wniosku o akredytację jednostki.

Po otrzymaniu wniosku Komisja podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury akredytacyjnej i zwraca się z prośbą do Jednostki o przygotowanie i przesłanie Raportu Samooceny oraz o dokonanie opłaty akredytacyjnej. Następnie Komisja powołuje Zespół Oceniający dla danego kierunku i organizuje jego wizytę w Jednostce. Zespół Oceniający po zakończeniu swojej pracy przygotowuje Raport, który jest przedstawiany na posiedzeniu plenarnym Komisji. Na podstawie Raportu, relacji Przewodniczącego Zespołu Oceniającego oraz opinii wewnętrznego recenzenta Komisja podejmuje decyzję o nadaniu (bądź nie) akredytacji.

Wzory wszystkich dokumentów akredytacyjnych dostępne są w tej sekcji.

Wnioski o akredytację należy przysyłać na adres:

Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 20 04
fax: +48 12 623 73 75
e-mail: kaut@agh.edu.pl