Komisja

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele 25 uczelni technicznych będących sygnatariuszami „Porozumienia KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia” oraz jeden przedstawiciel KRPUT.

Kadencja Komisji twa cztery lata, rozpoczyna się 15 marca i kończy 14 marca pierwszego roku akademickiego po wyborach nowych władz akademickich.