Akredytacje europejskie KAUT

Prof. Bohdan Macukow
Przewodniczący KAUT

Jakie korzyści daje prawo do nadawania certyfikatu EUR-ACE® Label? Korzyści są spore i to dla wszystkich: dla uczelni i jej jednostek, dla komisji akredytacyjnej, dla pracodawców, ale przede wszystkim – dla studentów.

Komisja akredytacyjna zostaje włączona w Europejską sieć inżynierskich organizacji zawodowych, uzyskuje możliwość przeprowadzania akredytacji w innych krajach Europy, a nawet świata, a także potwierdzenie że akredytowany program kształcenia inżynierów jest oparty o efekty kształcenia.

Uczelnia uzyskuje dodatkową weryfikację i potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia inżynierów oraz tego, że kształcenie jest prowadzone zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe. Jest to także dobra informacja o jakości ukończonych studiów na I stopniu przy kandydowaniu na studia II stopnia oraz o jakości ukończonych studiów na II stopniu przy kandydowaniu na studia doktoranckie.

Pracodawcy uzyskują zapewnienie, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy, rozumienia i umiejętności praktycznych są zgodne ze międzynarodowymi standardami w zakresie kształcenia inżynierów.

No i wreszcie studenci – oni uzyskują zapewnienie, że programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają międzynarodowe standardy i są rozpoznawane przez pracodawców w Europie. W krajach o regulowanych zawodach inżynierskich programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu Registered lub Chartered Engineer (CEng), a FEANI automatycznie zalicza programy posiadające EUR-ACE® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing).

Prof. Bohdan Macukow
Przewodniczący KAUT