Dokumenty statutowe KAUT

  • Porozumienie KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia
  • Zasady i tryb postępowania akredytacyjnego
  • Uchwały KRPUT