Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
(Politechnika Warszawska)

Zastępcy przewodniczącego

dr inż. Agnieszka Deja
(Akademia Morska w Szczecinie)

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
(Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie)

prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski
(Wojskowa Akademia Techniczna)

Przedstawiciel KRPUT

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
(Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Członkowie honorowi

prof. dr hab. inż. Alicja Koczakowska
(Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
(Politechnika Wrocławska)

Członkowie

dr hab. inż. Agnieszka Dardzińska-Głębocka
(Politechnika Białostocka)

dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz
(Politechnika Częstochowska)

prof. dr hab. inż. Marek Dzida
(Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
(Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

dr hab. Sambor Guze, prof. UMG
(Uniwersytet Morski w Gdyni)

prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz
(Politechnika Śląska)

prof. dr hab. Artur Maciąg
(Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)

dr hab. inż. Krzysztof Wasilewski, prof. PK
(Politechnika Koszalińska)

prof. dr hab. inż. Jerzy Zając
(Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Paweł Mazurek, prof. uczelni
(Politechnika Lubelska)

dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ
(Politechnika Łódzka)

prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
(Politechnika Opolska)

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP
(Politechnika Poznańska)

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz
(Politechnika Rzeszowska)

dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. uczelni
(Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof ZUT
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

dr inż. Marcin Drechny, prof. uczelni
(Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
(Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. UTH
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)

Sekretarz KAUT

dr inż. Jarosław Bułka
(Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie)