Władze KAUT

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
(Politechnika Warszawska)

Zastępcy przewodniczącego

dr inż. Agnieszka Deja
(Akademia Morska w Szczecinie)

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
(Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie)

prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski
(Wojskowa Akademia Techniczna)