Kontakt

Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych znajduje się w budynku B4, pok. 1A.

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. (12) 617 20 04
fax. (12) 623 73 75
e-mail: kaut@agh.edu.pl

Bank PEKAO S.A. O/Kraków
ul. Pijarska
51 1240 2294 1111 0010 7609 3084