Dokumenty

Warunkiem uczestnictwa w systemie MOSTECH jest konieczność wypełnienia i przesłania do Biura KAUT następujących dokumentów:

  • Strona dla uczelni macierzystej
  • Karta przedmiotów

Powyższe dokumenty, wraz z dokumentem „Strona dla uczelni przyjmującej” są przesyłane do odpowiednich uczelni na które aplikują studenci.

Studenci, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie otrzymują stosowną decyzję.

Po odbyciu semestru w uczelni przyjmującej student składa podpisaną kartę zaliczeń przedmiotów w uczelni macierzystej.