Regulamin oraz procedura zgłaszania i przyjmowania studentów

W systemie MOSTECH obowiązują następujących następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

  • do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów
  • do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienie miejsc
  • do 15 maja studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr zimowy
  • do 30 listopada studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr letni.

Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student na 5 lub 6 semestrze studiów I -go stopnia oraz na 1, 2 lub 3 semestrze (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) studiów II-go stopnia lub uczestnik studiów III-go stopnia, po pierwszym roku studiów.