Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architektura studia I stopnia5 - 62
Architekturastudia II stopnia22
Gospodarka przestrzenna studia I stopnia5 - 62
Gospodarka przestrzennastudia II stopnia; zintegrowane zarządzania strefą przybrzeżną1 - 22

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Automatyka i robotyka i systemy sterowaniastudia I stopnia5 - 62
Automatyka, robotyka i systemy sterowaniastudia II stopnia22
Elektrotechnikastudia I stopnia5 - 62
Elektrotechnikastudia II stopnia22
Energetykastudia I stopnia5 - 62

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

KierunekSpecjalizacja i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Budownictwostudia I stopnia5 - 65
Budownictwobudownictwo wodne i morskie - semestr II stopnia25
Budownictwoinżynieria transportowa (profil: budowa dróg i autostrad; drogi szynowe) - studia II stopnia25
Budownictwokonstrukcje budowlane i inżynierskie (profil: budownictwo ogólne , konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, modelowanie konstrukcji inżynierskich, mosty)  - studia II stopnia25
Budownictwotechnologia i zarządzanie w budownictwie - studia II stopnia25
Budownictwo w języku angielskimcivil engineering - studia II stopnia1 - 25
Inżynieria środowiskainżynieria sanitarna - studia I stopnia5 - 65
Inżynieria środowiskastrumień: inżynieria środowiska (specjalność:  -studia II stopnia25
Inżynieria środowiska w języku angielskimenvironmental engineering - studia II stopnia1 - 25
Transportinfrastruktura transportu; systemy transportowe - studia I stopnia5 - 65
Transportinfrastruktura transportu; systemy transportowe - studia II stopnia25
Geodezja i kartografiageodezja inzynieryjna - studia I stopnia5 - 65
Geodezja i kartografiageodezja i kartografia - studia II stopnia25

Wydział Inzynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

KierunekSpecjalizacja i stopnieńSemestrLiczba miejsc
Mechanika i budowa maszyntechnologia maszyn i materialow konstrukcyjnych - studia I stopnia5 - 62
Mechanika i budowa maszynpojazdy, maszyny robocze i układy napędowe - studia I stopnia5 - 62
Mechanika i budowa maszynurzadzenia cieplnoprzepływowe i aparatura przemysłowa - studia I stopnia5 - 62
Mechatronikamechatronika stosowana - studia I stopnia61
Zarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcyjne - studia I stopnia61
Zarządzanie i inżynieria produkcjiinżynieria wytwarzania i napraw maszyn - studia I stopnia61
Inżynieria materiałowainżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów - studia I stopnia61
Energetykadiagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych - studia I stopnia61
Energetykaproekologiczne technologie energetyczne - studia I stopnia5 - 61
Energetykamaszyny przepływowe - studia I stopnia61
Oceanotechnikabudowa okrętów i jachtów - studia I stopnia5 - 61
Oceanotechnikabudowa okrętów i jachtów - studia I stopnia61
Oceanotechnikasiłownie i urządzenia oceanotechniczne - studia I stopnia61
Transport i logistykazarządzanie w transporcie - studia I stopnia61
Transport i logistykasystem transportu wodnego - studia I stopnia61