Akredytacje europejskie KAUT

Prof. Bohdan Macukow
Przewodniczący KAU

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych nadaje akre­dyto­wanym kierunkom europejski certyfikat jakości.

Po kilku latach starań Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) uzyskała uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label.

Czym jest EUR-ACE® Label? Jest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Ten system akredytacji został opracowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE). Sieć ta zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak: brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP). Jednym z działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE czyli European Accredited Engineer czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia, ale również zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z procesem bolońskim oraz opiera się o Standards and Guidelines for Quality Assurance, które są w tym zakresie biblią dotyczącą jakości i akredytacji.

Obszary działania KAUT nawiązują do „Porozumienia”, w którym nacisk położony jest na podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

Mostech

Program mobilności studentów uczelni technicznych jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia oraz do studentów 1, 2 lub 3 semestru studiów II-go stopnia.

Kontakt

Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych znajduje się w budynku B4, pok. 1A.

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. (12) 617 20 04
fax. (12) 623 73 75
e-mail: kaut@agh.edu.pl

Bank PEKAO S.A. O/Kraków
ul. Pijarska
51 1240 2294 1111 0010 7609 3084