Wolne miejsca

Po wybraniu uczelni zobaczysz listę wydziałów z kierunkami i miejscami na nich. W przypadku, gdy na danym kierunku są jeszcze wolne miejsca obok będzie widoczny przycisk „Zgłoszenie”. Po jego kliknięciu zobaczysz formularz który musisz wypełnić, po zatwierdzeniu wprowadzonych danych , wygenerowany wniosek musisz wydrukować oraz podpisać, a następnie złożyć w dziekanacie swojego wydziału. Dokładny opis całej procedury znajduje się w dziale Porozumienie. Zapoznaj się z nim przed wypełnieniem wniosku.

 

Zapisy na rok akademicki 2017/2018. Wybierz uczelnię:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  - +
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   metalurgia studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   metalurgia studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 2 - 2 3 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 2 - 2 3 Zgłoszenie
   edukacja techniczno-informatyczna studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   edukacja techniczo-informatyczna studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 2 - 2 3 Zgłoszenie
   informatyka stosowana studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   informatyka stosowana studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 2 - 2 3 Zgłoszenie
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   autoamtyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia - komputerowe systemy sterowania; Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu 1 - 2 3 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   informatyka studia II-go stopnia - Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych; Inżynieria oprogramowania i systemów; Systemy informatyczne w produkcji i administracji; Systemy inteligetne 1 - 2 3 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia I-go stopnia 5 -6 3 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia II-go stopnia - biomechanika i robotyka; bionanotechnologie; informatyka i elektronika medyczna; inżynieria biomateriałów 1 - 2 3 Zgłoszenie
   elektortechnika studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   elektotechnika studia II-go stopnia - pomiary technologiczne i biomedyczne; Smart Grids Technology Platform; energoelektronika i napęd elektryczny; automatyka przemysłowa i automatyka budynków; elektroenergetyka 1 - 2 5 Zgłoszenie
  • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektronika i telekomunikacja studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia II-go stopnia - sieci i usługi; systemy wbudowane 1 - 2 5 Zgłoszenie
   Electronics and Telecommunications studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   teleinformatyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   teleinformatyka studia II-go stopnia 1 - 2 3 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   informatyka studia II-go stopnia - wytwarzanie oprogramowania 1 - 2 5 Zgłoszenie
   nauki techniczne; informatyka, elektronika, telekomunikacja studia III-go stopnia 3 - 4 10 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 2 5 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 2 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydizał Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   geofizyka studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
  • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   geodezja i kartografia studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   geodezja i kartografia studia II-go stopnia - geodezja inżynieryjno-przemysłowa; gospodarka nieruchomościami i kataster; geoinformatyka; fotogrametria i teledetekcja; geoinformacja i geodezja górnicza; geomatyka 1 - 2 3 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia II-go stopnia - systemy i techniki ochrony środowiska; systemy informacji o środowisku 1 - 2 3 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   technologia chemiczna studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 2 3 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studfia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 2 3 Zgłoszenie
   ceramika studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   ceramika studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 2 3 Zgłoszenie
  • Wydział Odlewnictwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   metalurgia studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   metalurgia studia II-go stopnia - odlewnictwo 2 - 2 3 Zgłoszenie
   metalurgia studia II-go stopnia - odlewnictwo artystyczne i precyzyjne 2 - 2 3 Zgłoszenie
   wirtotechnologia studia I-go stopnia 6 - 6 4 Zgłoszenie
   wirtotechnologia studia II-go stopnia - wirtualizacja technologii odlewniczych 2 - 2 2 Zgłoszenie
  • Wydział Metali Nieżelaznych

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   metalurgia studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   metalurgia studia II-go stopnia - metalurgia i recykling metali nieżelaznych; przeróbka plastyczna 2 - 2 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia II-go stopnia - inżynieria materiałów metalicznych; materiałoznawstwo metali nieżelaznych 2 - 2 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia II-go stopnia - inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych; materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych 2 - 2 2 Zgłoszenie
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   górnictwo i geologia studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria naftowa i gazownicza studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 5 3 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia II-go stopnia - zarządzanie produkcją; zarządzanie jakością; zarządzanie logistyczne 2 - 2 3 Zgłoszenie
   nauki techniczne; inżynieria produkcji studia III-go stopnia 3 - 7 1 Zgłoszenie
  • Wydział Energetyki i Paliw

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   energetyka studia II-go stopnia - energetyka jądrowa; energetyka wodorowa 1 - 3 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia II-go stopnia - analityka przemysłowa i środowiskowa; technologia paliw; technologie chemiczne w energetyce 1 - 3 1 Zgłoszenie
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   fizyka medyczna studia I-go stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
   fizyka medyczna studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 2 3 Zgłoszenie
   fizyka techniczna studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   fizyka techniczna studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   informatyka stosowana studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   informatyka stosowana studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 2 3 Zgłoszenie
   nauki fizyczne; fizyka studia III-stopnia 4 - 4 2 Zgłoszenie
  • Wydział Matematyki Stosowanej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   matematyka studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   matematyka studia II-go stopnia - wszystkie uruchomione w danym semestrze 1 - 3 5 Zgłoszenie
  • Wydział Humanistyczny

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

  - +
  • Wydział Mechaniczno-Elektryczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn eksploatacja siłowni okrętowych - studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn eksploatacja siłowni okrętowych - studia II-go stopnia 1 - 1 5 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   systemy informacyjne w bezpieczeństwie studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   stosunki międzynarodowe studia II-go stopnia 1 - 1 2 Zgłoszenie
 • Akademia Morska w Gdyni

  - +
  • Wydział Elektryczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektrotechnika studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 1 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 1 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 2 Zgłoszenie
  • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   towaroznawstwo studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 2 Zgłoszenie
 • Akademia Morska w Szczecinie

  - +
  • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   zarządzanie i inżynieria produkcji wybór specjalności po II roku (w zależności, które specjalności zostaną uruchomione w r.a. 2016/2017) - studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym - studia II-go stopnia 1 - 2 3 Zgłoszenie
   transport wybór specjalności po II roku (w zależności, które specjalności zostaną uruchomione w r.a. 2016/2017) - studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   transport systemy transportu zintegrowanego - studia II-go stopnia 2 - 1 3 Zgłoszenie
   logistyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
  • Wydział Nawigacyjny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   nawigacja transport morski - studia I-go stopnia 5 - 5 4 Zgłoszenie
   nawigacja inżynieria ruchu morskiego - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   nawigacja ratownictwo - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   nawigacja eksploatacja jednostek pływających offshore - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   transport inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego; technologie i systemy nawigacyjne - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   geodezja i kartografia geoinformatyka - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   informatyka informatyka morska - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn lub pokrewne eksploatacja siłowni okrętowych - studia I-go stopnia 5 - 5 6 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn lub pokrewne diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych - studia I-go stopnia 5 - 5 6 Zgłoszenie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

  - +
  • Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn samochody i silniki; komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji inżynieria zarządzania produkcją - studia I stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe; mechatronika i robotyka - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   informatyka inżynieria oprogramowania i bazy danych; telekomunikacja i sieci komputerowe - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   budowa ieksploatacja maszyn studia III-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   inżynieria produkcji studia III-go stopnia 3 - 4 1 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   budownictwo budownictwo ogólne - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   włókiennictwo studia II-go stopnia 1 - 1 5 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządzania i Transportu/ Katedra Transportu i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   transport komputerowe wspomaganie w transporcie - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządzania i Transportu / Katedra Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   transport logistyka transportu - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
 • Politechnika Białostocka

  - +
  • Wydział Achitektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   architektura studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   architektura wnętrz studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   architektura wnętrz studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   budownictwo konstrukcje budowlane i inżynierskie; realizacja i użytkowanie obiektów budowlanych; budownictwo komunikacyjne - studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   biotechnologia studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami; geoinformacja i planowanie przestrzenne - studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   architektura krajobrazu kształtowanie terenów zieleni - studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   architektura krajobrazu projektowanie i urządzanie krajobrazu - studia II-go stopnia 1 - 2 3 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska urządzenia i instalacje sanitarne - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska ogrzewnictwo i wentylacja; wodociągi i kanalizacje - studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   inżynieria rolno-spożywcza i leśna studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
  • Wydział Elektryczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektrotechnika automatyka przemysłowa i technika mikroprocesowa; elektroenergetyka i technika świetlna - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika automatyka przemysłowa i technika mikroprocesowa; elektroenergetyka i technika świetlna - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja aparatura elektroniczna; teleinformatyka i optoelektronika - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja aparatura elektroniczna; teleinformatyka i optoelektronika - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   ekoenergetyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka roboty mobilne; automatyzacja i informatyzacja procesów - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   edukacja techniczno-informatyczna multimedia w biznesie i edukacji - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna konstrukcje i materiały medyczne; wspomaganie komputerowe w medycynie - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania; konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów; technologia maszyn - studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
  • Wydział Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   informatyka systemy aplikacyjne grafiki i multimediów - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   zarządzanie studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   zarządzanie studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   logistyka studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   turystyka i rekreacja studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
  • Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   leśnictwo gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
 • Politechnika Częstochowska

  - +
  • Wydział Budownictwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   budownictwo studia II-go stopnia 1 - 3 3 Zgłoszenie
  • Wydział Elektryczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 6 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 1 - 3 4 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia I-go stopnia 5 - 6 6 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia II-go stopnia 1 - 3 4 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 6 6 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 1 - 3 4 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 6 Zgłoszenie
   informatyka studia II-go stopnia 1 - 3 4 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   matematyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 13 Zgłoszenie
   mechatronika studia i-go stopnia 5 - 6 8 Zgłoszenie
  • Wydizał Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   biotechnologia studia I-go stopnia 5 - 6 30 Zgłoszenie
   biotechnologia studia II-go stopnia 1 - 3 15 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 30 Zgłoszenie
   energetyka studia II-go stopnia 1 - 3 15 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 30 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia II-go stopnia 1 - 3 30 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynerii Produkcji i Technologii Materiałów

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   bezpieczeństwo i higiena pracy studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   fizyka techniczna studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   fizyka techniczna studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   inżynieria bezpieczeństwa studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria chemiczna i procesowa studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   bezpieczeństwo i higiena pracy studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
 • Politechnika Gdańska

  - +
  • Wydział Achitektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura i urbanistyka architektura i urbanistyka, studia III-go stopnia 3-3 1 Zgłoszenie
   architektura studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   architektura studia II stopina 2 - 2 5 Zgłoszenie
  • Wydział Chemiczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   biotechnologia studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
   chemia studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
   biotechnologia studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   chemia studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   chemia budowlana studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
   zielone technologie i monitoring / green technologies and monitoring studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   konserwacja i degradacja materiałow studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka komputerowe systemy sterowania; robotyka i systemy decyzyjne - studia II-go stopnia 1 - 1 20 Zgłoszenie
   technologia kosmiczne i satelitarne studia III-go stopnia 1 - 1 1 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja systemy elektroniki morskiej; sieci i systemy teleinformacyjne - studia II-go stopnia 1 - 1 4 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna informatyka w medycynie - studia II-go stopnia 1 - 1 3 Zgłoszenie
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo studia I-go stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
   budownictwo budownictwo wodne i morskie - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   budownictwo konstrukcje budowlane i inżynierskie (profil: modelowanie konstrukcji inżynierskich) - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   budownictwo inżynieria transportowa (profil: planowanie i projektowanie dróg) - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   budownictwo inżynieria transportowa (profil: drogi szynowe) - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   budownictwo w jęz. ang. Civil Engineering - studia II-go stopnia 1 - 2 6 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska inżynieria sanitarna (profil: infrastruktura wodna) - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska w j. ang. Environmental Engineering - studia II-go stopnia 1 - 2 4 Zgłoszenie
   transport studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   transport infrastruktura transportowa - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
   transport transport miejski i regionalny - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   energetyka diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych - studia I stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   energetyka proekologiczne technologie energetyczne - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa - studia I-go stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe - studia I stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych - studia I-go stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   mechatronika mechatronika stosowana - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji inżynieria wytwarzania i napraw maszyn - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcyjne - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
  • Wydział Oceanotechniki i Okrętnictwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   energetyka maszyny przepływowe - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   energetyka projektowanie i modelowanie systemów energetycznych - studia II-go stopnia 1 - 2 3 Zgłoszenie
   oceanotechnika budowa okrętów i jachtów - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   oceanotechnika maszyny, siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   oceanotechnika zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   oceanotechnika inżynieria zasobów naturalnych - studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   oceanotechnika eksploatacja zasobów mórz i oceanów - studia II-go stopnia 1 - 2 3 Zgłoszenie
   oceanotechnika technologie podwodne - studia II-go stopnia 1 - 2 3 Zgłoszenie
   oceanotechnika projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych - studia II-go stopnia 1 - 2 3 Zgłoszenie
   techniki geodezyjne w inżynierii technologie pomiarowe w oceanotechnice - studia II-go stopnia 1 - 2 3 Zgłoszenie
   transport systemy transportu wodnego - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   transport środki transportu wodnego - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   zarządzanie inżynierskie studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu - studia III-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
   nauki ekonomiczne ekonomia - studia III-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
 • Politechnika Koszalińska

  - +
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska technologia wody, ścieków i odpadów - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   budwnictwo konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   budownictwo konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Mechniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechnika i budowa maszyn komputerowe wspomaganie systemów produkcji - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   transport eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   technologia żywności i żywienie człowieka biotechnologia żywności - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Elektroniki i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka programowanie komputerów i sieci informatyczne - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   inforamtyka technologie internetowe i mobilne - studia I-go stopnia 6 -6 2 Zgłoszenie
   informatyka inżynieria systemów i baz danych - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja systemy automatyki - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Technologii i Edukacji

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechatronika mechatronika i diagnostyka pojazdów - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   mechatronika systemy monitorowania i sterowania - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa technologie powłok i kompozytów ceramicznych - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna nanotechnologie biomedyczne - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna informatyka medyczna - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
 • Politechnika Krakowska

  - +
  • Wydział Achitektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura studia I-go stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
   architektura studia II-go stopnia 2-2 1 Zgłoszenie
   architektura krajobrazu studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   dyscyplina: Architektura i urbanistyka studia III-go stopnia 2 - 3 1 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   biotechnologia biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   biotechnologia biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia II-go stopnia 1 - 2 10 Zgłoszenie
   inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria procesów technologicznych - studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria odnawialnych źródeł energii - studia II-go stopnia 1 - 2 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna analityka przemysłowa i środowiskowa - studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna analityka przemysłowa i środowiska,studia II-go stopnia 1-1 5 Zgłoszenie
   technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków, studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków, studia II-go stopnia 1-2 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna lekka technologia organiczna, studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna lekka technologia organiczna, studia II-go stopnia 1-2 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia polimerów, studia I-go stopnia 5-6 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia polimerów, studia II-go stopnia 1-2 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna kataliza przemysłowa, studia I-go stopnia 5-6 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna kataliza przemysłowa, studia II-go stopnia 1-1 5 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologie środowiska i gospodarka odpadami, studia I-go stopnia 5-6 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologie środowiska i gospodarka odpadami, studia II-go stopnia 1-2 10 Zgłoszenie
   dyscyplina: Technologia chemiczna studia III-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   dyscyplina: Technologia chemiczna studia III-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
   dyscyplina: Technologia chemiczna studia III-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Lądowej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo (w języku polskim) studia I-go stopnia 5 - 6 12 Zgłoszenie
   budownictwo (w języku polskim) dowolna, studia II-go stopnia 2 - 2 6 Zgłoszenie
   transport studia I-go stopnia 5 - 6 12 Zgłoszenie
   transport dowolna, studia II-go stopnia 2 - 2 6 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska hydrotechnika i geoinżynieria/ inżynieria sanitarna/ instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne, studia I-gostopnia 5 - 6 6 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska hydrotechnika i geoinżynieria/ inżynieria sanitarna/ instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne, studia II-go stopnia 1 - 2 6 Zgłoszenie
   budownictwo budownictwo wodne i geotechnika - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   budownictwo studia II-go stopnia 1-2 3 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   dyscyplina: Inżynieria środowiska studia III-go stopnia 2- 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektrotechnika automatyka w układach elektrycznych, studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika inżynieria systemów elektrycznych, studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika trakcja elektryczna, studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika elektroenergetyka/ elektryczne urządzenia sterowania/ informatyczne systemy automatyki/ monitoring i diagnostyka układów elektrycznych/ współczesne systemy trakcji elektrycznej - studia II-go stopnia 1-1 1 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5-6 7 Zgłoszenie
   energetyka maszyny i urządzenia elektryczne, studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   energetyka studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   informatyka stosowana studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   informatyka stosowana studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   inżynieria bezpieczeństwa studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   inżynieria produkcji studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   inżynieria wzornictwa przemysłowego studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   transport studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   transport studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   dyscyplina: Inżynieria produkcji studia III-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn studia III-go stopnia 2 - 3 4 Zgłoszenie
   inżynieria produkcji studia III-go stopnia 3 - 4 2 Zgłoszenie
   dyscyplina: Mechanika studia III-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   budowa i eksploatacja maszyn studia III-go stopnia 3 - 4 2 Zgłoszenie
   dyscyplina: Inżynieria materiałowa studia III-go stopnia 3 -3 2 Zgłoszenie
   budowa i eksploatacja maszyn studia III-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechanika studia III-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
  • Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   informatyka informatyka stosowana, studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   informatyka grafika komputerowa i multimedialna - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   informatyka teleinformatyka - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   matematyka matematyka w finansach i ekonomii - studia I-go stopnia 5 -5 3 Zgłoszenie
   matematyka matematyka w finansach i ekonomii - studia II-go stopnia 2 - 3 6 Zgłoszenie
   fizyka techniczna technologie multimedialne - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   fizyka techniczna technologie multimedialne - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna nowoczesne materiały i nanotechnologie - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   nanotechnologie i nanomateriały inżynieria nanostruktur - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
 • Politechnika Lubelska

  - +
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechnika i budowa maszyn stopnia II-go stopnia 2 - 3 3 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia II-go stopnia 2 - 3 3 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   transport studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   transport studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria biomedyczna studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   mechatronika studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   informatyka sudia I-go stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
  • Wydział Budownictwa i Architektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura studia I-go stopnia (semestr 5 - 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 3) 4 Zgłoszenie
   budwnictwo studia I-go stopnia (semestr 5 - 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 3) 8 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   zarządzanie studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji Moduł A - technologia i organizacja produkcji - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji Moduł B - techniczno-ekonomiczne zarządzanie środkami produkcji - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
 • Politechnika Opolska

  - +
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 15 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 15 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   inżynieria chemiczna i procesowa studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria bezpieczeństwa studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   logistyka studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   technologia żywności i żywienie człowieka studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 1 - 3 3 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   informatyka studia II-go stopnia 1 - 3 3 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 1 - 3 3 Zgłoszenie
  • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   wychowanie fizyczne studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   turystyka i rekreacja studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
 • Politechnika Poznańska

  - +
  • Wydział Architektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   architektura studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   architektura studia II-go stopnia 1 - 1 2 Zgłoszenie
   architektura studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   budownictwo a środowisko studia III-go stopnia 3 - 4 2 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
  • Wydział Budowy Maszyn i Zarządania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria biomedyczna studia I-go stopnia 5 - 5 3 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna semestr letni, studia II-go stopnia 1 - 1 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 5 3 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   mechatronika semestr letni, studia II-go stopnia 1 - 1 3 Zgłoszenie
   mechanika i budowa mszyn studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn semestr letni, studia II-go stopnia 1 - 1 3 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji semestr letni, studia II-go stopnia 1 - 1 3 Zgłoszenie
  • Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektronika i telekomunikacja elektronika i telekomunikacja - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja radiokomunikacja - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja systemy telekomunikacyjne - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja - studia II-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja sieci komputerowe i technologie internetowe - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja multimedia i elektronika powszechnego użytku - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja elektronika i telekomunikacja - studia II-go stopnia 1 - 1 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja radiokomunikacja - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja sieci komputerowe i technologie internetowe - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja multimedia i elektronika powszechnego użytku - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
  • Wydział Elektryczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   matematyka studia I-go stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
  • Wydział Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria bezpieczeństwa studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   inżynieria zarządzania studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   logistyka studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Technologii Chemicznej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   technologia chemiczna elektrochemia techniczna - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia organiczna - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   technologie ochrony środowiska ekotechnologia - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
 • Politechnika Radomska

  - +
 • Politechnika Rzeszowska

  - +
  • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura studia I stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   architektura studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   budownictwo studia I stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   budownictwo studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   ochrona środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   ochrona środowiska studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   nauki techniczne; budownictwo studia III-go stopnia 3 - 6 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; inżynieria środowiska studia III-go stopnia 3 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria materiałowa nowoczesne technologie materiałowe; technologie kształtowania właściwości nadstopów - studia I stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   lotnictwo i kosmonautyka awionika; płatowce; silniki lotnicze - studia I stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn pojazdy samochodowe; komputerowo wspomagane wytwarzanie; programowanie i automatyzacja obróbki - studia I stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   mechatronika informatyka i robotyka; komputerowo wspomagane projektowanie - studia I stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   transport diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych; logistyka transportu drogowego; transport przemysłowy - studia I stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem; logistyka produkcji; systemy zapewnienia jakości produkcji - studia I stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   nauki techniczne; budowa i eksploatacja maszyn; mechanika studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
  • Wydział Chemiczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   biotechnologia oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych - studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   biotechnologia oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria produktu i procesów proekologicznych - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria chemiczna i procesowa przetwórstwo tworzyw polimerowych - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna analiza chemiczna w przemyśle i środowisku - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia organiczna i tworzywa sztuczne - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna analiza chemiczna w przemyśle i środowisku - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia organiczna i tworzywa sztuczne - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna inżynieria materiałów polimerowych - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   nauki chemiczne; technologia chemiczna studia III-go stopnia 3 - 6 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; inżynieria chemiczna i procesowa studia III-go stopnia 3 - 6 1 Zgłoszenie
  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja semestr zimowy, studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja semestr letni, studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   elektrotechnika semestr zimowy, studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   elektrotechnika semestr letni, studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   energetyka semestr zimowy, studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   energetyka semestr letni, studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   informatyka semestr zimowy, studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   informatyka semestr letni, studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
   nauki techniczne; informatyka studia III-go stopnia 3 - 6 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; elektrotechnika studia III-go stopnia 3 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Matematyki i Informatyki Stosowanej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   matematyka studia I-go stopnia 5 - 5 4 Zgłoszenie
   matematyka studia II-go stopnia 1 - 1 4 Zgłoszenie
   matematyka studia II-go stopnia 3 - 3 4 Zgłoszenie
   matematyka studia II-go stopnia 2 - 2 4 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   logistyka studia I-go stopnia 5 - 5 4 Zgłoszenie
   logistyka studia I-go stopnia 6 - 6 4 Zgłoszenie
 • Politechnika Warszawska

  - +
  • Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo budownictwo ogólne - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   budownictwo budownictwo ogólne - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   budownictwo konstrukcje budowlane - studia II-go stopnia 1 - 1 1 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska urządzenia sanitarne - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska urządzenia sanitarne - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia produktów naftowych - studia I-go stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia tworzyw sztucznych - studia I-go stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia produktów naftowych - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia tworzyw sztucznych - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna tchnologia petrochemiczna - studia II-go stopnia 1 - 1 1 Zgłoszenie
  • Wydział Chemiczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   biotechnologia studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   biotechnologia mikrobioanalityka - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne; analityka i fizykochemia procesów i materiałów; technologia chemiczna i kataliza; chemia medyczna - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   biotechnologia biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   biotechnologia Applied Biotechnology - sudia w j. ang. - IIgo stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia I-go stopnia 5 -6 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna Analiza i fizykochemia procesów i materiałów; Technologia chemiczna i kataliza; Chemia medyczna - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   elektronika studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 3 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 2 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 1 Zgłoszenie
   telekomunikacja studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; automatyka i robotyka studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; elektronika studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; informatyka studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; telekomunikacja studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
  • Wydział Elektryczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka automatyka - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka automatyka - studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   Electrical Engineering studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   Electrical Engineering studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   informatyka studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; automatyka i robotyka studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; elektrotechnika studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; informatyka studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
  • Wydział Fizyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   fotonika studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   fotonika studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   fizyka techniczna materiały i nanostruktury - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   fizyka techniczna optoelektronika - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fizyka komputerowa - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fizyka medyczna - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fizyka medyczna - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fizyka medyczna - studia II-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna modelowanie ukladów złożonych - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna modelowanie układów złożonych - studia II-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fizyka i technika jądrowa - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fizyka i technika jądrowa - studia II-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fotonika światłowodowa - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fotonika światłowodowa - studia II-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna informatyka optyczna - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna informatyka optyczna - studia II-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna nanostruktury - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna nanostruktury - studia II-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna ekologiczne źródla energii - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   fizyka techniczna ekologiczne źródła energii - studia II-go stopnia 3 - 3 1 Zgłoszenie
   nauki fizyczne; fizyka studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
  • Wydział Geodezji i Kartografii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   geodezja i kartografia studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   geodezja i kartografia studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna urbanistyka w planowaniu przestrzennym - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna urbanistyka w planowaniu przestrzennym - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
  • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska dowolna - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska dowolna - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   ochrona środowiska bez specjalności - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   ochrona środowiska dowolna - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; inżynieria środowiska studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria chemiczna i procesowa bez specjalności - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria chemiczna i procesowa studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; inżynieria chemiczna i procesowa studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Lądowej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo studia I-go stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
   budownictwo konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   budownictwo inżynieria komunikacyjna - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   budownictwo inżynieria produkcji budowlanej - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; budownictwo studio III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Materiałowej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria materiałowa bez specjalności - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; inżynieria materiałowa studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Produkcji

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn techniki wytwarzania - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn techniki wytwarzania - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn technologie metali i tworzyw sztucznych - studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
  • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka lub Computer Science (studia w jęz. ang.) bez specjalności - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   informatyka lub Computer Science (studia w jęz. ang.) metody sztucznej inteligencji; projektowanie systemów CAD/CAM; Artificial Intelligence; Business Intelligence; Systems Development - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; informatyka studia III-go stpnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   energetyka studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   lotnictwo i kosmonautyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   lotnictwo i kosmonautyka studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; automatyka i robotyka studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; energetyka studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; mechanika studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; budowa i eksploatacja maszyn studia III-go stopnia 3 - 8 1 Zgłoszenie
  • Wydział Mechatroniki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka informatyka przemysłowa - studia I stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka informatyka przemysłowa - studia II stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna aparatura medyczna - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna bez specjalności - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   mechatronika inżynieria fotoniczna - studia I stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechatronika inżynieria fotoniczna - studia II stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   mechatronika inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechatronika inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   mechatronika elektroniczne systemy pomiarowe - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechatronika elektroniczne systemy pomiarowe - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   mechatronika techniki multimedialne - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechatronika techniki multimedialne - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; automatyka i robotyka studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; budowa i eksploatacja maszyn studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   nauki techniczne; budowa i eksploatacja maszyn studia III-go stopnia 3 - 8 4 Zgłoszenie
   nauki techniczne; mechanika studia III-go stopnia 3 - 8 2 Zgłoszenie
  • Wydział Transportu

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   transport inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   transport logistyka i technologia tansportu wewnętrznego i magazynowania - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   transport telematyka transportu - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   transport inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   transport sterowanie ruchem kolejowym - studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   nauki techniczne; transport studia III-go stopnia 3 - 8 3 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   zarządzanie i inżynieria produkcji specjalności są prowadzone od semestru 6: zarządzanie innowacjami; zarządzanie produkcją; informatyka gospodarcza; kwalitologia i inżynieria jakości; ergonomia i środowisko pracy - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji specjalności są prowadzone od semestru 3: transfer wiedzy i technologii; systemy produkcyjne i logistyczne; gospodarka cyfrowa; projakościowe systemy zarządzania; systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy - studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
 • Politechnika Wrocławska

  - +
  • Wydział Achitektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura i urbanistyka studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   architektura i urbanistyka studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
  • Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
  • Wydział Chemiczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   biotechnologia studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   chemia studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   inżynieria chemiczna i procesowa studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
  • Wydział Elektroniki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia (semestr 5- 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 2) 6 Zgłoszenie
   elektronika studia - I stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
   elektronika studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia (semstr 5 - 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 2) 5 Zgłoszenie
   teleinformatyka studia I-go stopnia (semestr 5 - 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 2) 5 Zgłoszenie
   telekomunikacja studia I-go stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
   telekomunikacja studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
  • Wydział Elektryczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia - I stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   mechatronika studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   górnictwo i geologia studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   geodezja i kartografia studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
   ochrona środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   ochrona środowiska studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
  • Wydział Informatyki i Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   zarządzanie studia - I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczno - Energetyczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   energetyka studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   transport studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Podstawowych Problemów Techniki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   informatyka studia II-go stopnia 2 - 3 3 Zgłoszenie
   fizyka techniczna studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   fizyka techniczna studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
   optyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   optyka studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia II-go stopnia 2 - 3 3 Zgłoszenie
  • Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektronika i telekomunikacja studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja Electronics, Photonics, Microsystems - studia II-go stopnia 2 - 3 3 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja optoelektronika i technika światłowodowa - studia II-go stopnia 2 - 3 3 Zgłoszenie
   mechatronika studia II-go stopnia 2 - 3 3 Zgłoszenie
  • Wydział Matematyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   matematyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   matematyka studia II-go stopnia 2 - 3 3 Zgłoszenie
   matematyka stosowana studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   matematyka stosowana studia II-go stopnia 2 - 3 3 Zgłoszenie
 • Politechnika Łódzka

  - +
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 5 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 6 - 6 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn konstrukcja i eksploatacja maszyn; technologia budowy maszyn; mechanika stosowana - studia II-go stopnia 1 - 1 1 Zgłoszenie
  • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektronika i telekomunikacja studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika elektroenergetyka; automatyka i metrologia; przetworniki elektromechaniczne - studia I-go stopnia 6 - 6 6 Zgłoszenie
   elektrotechnika elektroenergetyka; automatyka i metrologia; technologie internetowe w mechatronice - studia II-go stopnia 1 - 3 6 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   informatyka bazy danych i systemy ekspertowe; systemy sieciowe; inżynieria oprogramowania; technologie internetowe - studia I stopnia 6 - 6 8 Zgłoszenie
   informatyka inteligentne systemy baz danych; korporacyjne sieci komputerowe; środowiska aplikacyjne dla Platformy Java EE; systemy rozproszone i platformy mobilne - studia II-go stopnia 1 - 3 8 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Chemiczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   chemia analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   chemia synteza organiczna - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   chemia chemia biologiczna - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   chemia chemia i fizyka polimerów - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   chemia chemia analityczna i strukturalna - studia II stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   chemia nowoczesna synteza i analiza organiczna - studia II-go stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   chemia chemia medyczna - studia II-go stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   chemia techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie - studia II-go stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   chemia chemia i fizyka polimerów - studia II-go stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia chemiczna nieorganiczna - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia chemiczna organiczna - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna inżynieria biomateriałów i radiacyjna - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia polimerów - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia barwników i chemii gospodarczej - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna kataliza przemysłowa - studia II-go stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. Letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia leków i środków ochrony roślin - studia II stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. Letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna inżynieria biomedyczna i radiacyjna - studia II stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. Letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia polimerów - studia II stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. Letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   technologia chemiczna technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej - studia II stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   ochrona środowiska technologie ochrony środowiska - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   ochrona środowiska analityka i monitoring środowiska - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   ochrona środowiska zarządzanie i monitoring środowiska - studia II stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   ochrona środowiska technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody - studia II stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   ochrona środowiska metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska - studia II stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   nanotechnologia polimerowe materiały inżynierskie - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   nanotechnologia nanomateriały funkcjonalne - studia I stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   nanotechnologia studia II-go stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   chemia budowlana studia II-go stopnia - rekrutacja odbywa się od sem. letniego, stąd realizacja semestrów jest w odwróconej kolejności 2 - 1 1 Zgłoszenie
   chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia studia realizowane w 3 uczelniach - informacje o terminach udziela dziekanat - studia II-go stopnia 1 Zgłoszenie
  • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   wzornictwo architektura tekstyliów - studia I-go stopnia 5 - 5 3 Zgłoszenie
   wzornictwo architektura tekstyliów - studia I-go stopnia 6 - 6 3 Zgłoszenie
   wzornictwo architektura ubioru - studia I-go stopnia 5 - 5 3 Zgłoszenie
   wzornictwo architektura ubioru - studia I-go stopnia 6 - 6 3 Zgłoszenie
   wzornictwo komunikacja wizualna i techniki druku - studia I-go stopnia 5 - 5 3 Zgłoszenie
   wzornictwo komunikacja wizualna i techniki druku - studia I-go stopnia 6 - 6 3 Zgłoszenie
   wzornictwo architektura tekstyliów - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
   wzornictwo komunikacja wizualna i techniki druku - studia II-go stopnia 1 - 1 3 Zgłoszenie
   wzornictwo komunikacja wizualna i techniki druku - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
   włókiennictwo innowacyjne technologie we włókiennictwie - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   biotechnologia technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   biotechnologia technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   biotechnologia biotechnologia molekularna i biochemia techniczna - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   biotechnologia biotechnologia molekularna i biochemia techniczna - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   technologia żywności i żywienie człowieka analiza i ocena żywości - studia I stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   technologia żywności i żywienie człowieka analiza i ocena żywości - studia II stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   technologia żywności i żywienie człowieka chemia żywności i surowców kosmetycznych - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   technologia żywności i żywienie człowieka chemia żywności i surowców kosmetycznych - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   budownictwo konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia II-go stopnia 2 - 2 2 Zgłoszenie
   architektura studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   architektura studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
  • Kolegium Gospodarki Przestrzennej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   gospodarka przestrzenna studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   matematyka matematyka finansowa i ubezpieczeniowa; metody analizy danych biznesowych; matematyka procesow decyzyjnych; modelowanie matematyczne - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fizyka techniczna - studia I-go stopnia 5 - 5 6 Zgłoszenie
   fizyka techniczna fizyka techniczna - studia I-go stopnia 6 - 6 8 Zgłoszenie
   fizyka techniczna optoelektronika - studia II-go stopnia 1 - 1 4 Zgłoszenie
   fizyka techniczna optoelektronika - studia II-go stopnia 2 - 2 6 Zgłoszenie
   fizyka techniczna optoelektronika - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   fizyka techniczna Science and Technology - studia I-go stopnia 5 - 5 6 Zgłoszenie
   informatyka grafika komputerowa i multimedia (pod warunkiem uruchomienia specjalności) - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   informatyka inżynieria oprogramowania i analiza danych (pod warunkiem uruchomienia specjalności) - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   informatyka sieci komputerowe i systemy mobilne (pod warunkiem uruchomienia specjalności) - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   informatyka systemy informatyczne i bazy danych (pod warunkiem uruchomienia specjalności) - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   informatyka technologie gier i symulacji komputerowych (pod warunkiem uruchomienia specjalności) - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   informatyka grafika komputerowa i multimedia - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   informatyka systemy inteligentne i inżynieria oprogramowania - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   informatyka technologie systemów i baz danych - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   informatyka technologie gier i systemów interaktywnych - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
  • Kolegium Logistyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   logistyka systemy informatyczne w logistyce - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   logistyka zarządzanie logistyczne - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
  • Wydział Organizacji i Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   zarządzanie ekologia przemysłowa - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie inżynieria biomedyczna - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie inżynieria logistyki - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie systemy informacyjne w przedsiębiorstwie - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie analizy i doradztwo w biznesie - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie biznes międzynarodowy - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie Business Management - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie praktyka zarządzania przedsiębiorstwem - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie zarządzanie innowacyjne organizacją - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie zarządzanie kapitałem intelektualnym - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie zarządzanie projektami - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie Management of the Research and Dvelopment Projects - studia II-go stopnia 3 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie jakością - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie logistyką - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie produkcją - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska ekologiczne źródła energii - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   inżynieria procesowa inżynieria produktu - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   inżynieria procesowa inżynieria biomedyczna - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   inżynieria procesowa inżynieria bioprocesowa - studia II-go stopnia 1 - 2 1 Zgłoszenie
   inżynieria procesowa studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   inżynieria bezpieczeństwa pracy studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   inżynieria biochemiczna studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
  • Instytut Papiernictwa i Poligrafii

  • Centrum Kształcenia Międzynarodowego

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn Mechanical Engineering and Applied Computer Science - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn Advanced Mechanical Engineering - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja Telecommunications and Computer Science - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   informatyka Computer Science - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) Computer Science and Information Technology - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna Biomedical Engineering - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   biotechnologia Biotechnology - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   biotechnologia Biotechnology - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   architektura Architecture Engineering - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   informatyka Information Technology - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) Computer Science and Information Technology - studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji Business and Technology - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji Gestion et technologie - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering - studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie Management - studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
 • Politechnika Śląska

  - +
  • Wydział Achitektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1- 3 semestr) 5 Zgłoszenie
  • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 10 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 10 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka) w języku angielskim (makrokierunek) studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 10 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 10 Zgłoszenie
   teleinformatyka studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 10 Zgłoszenie
  • Wydział Budownictwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia I-go stopnia 6 - 6 4 Zgłoszenie
   budownictwo inżynieria procesów budowlanych - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Chemiczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   technologia i inżynieria chemiczna makrokierunek - studia I-go stopnia (semestr 5 - 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 3) 2 Zgłoszenie
  • Wydział Górnictwa i Geologii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   górnictwo i geologia studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 1 Zgłoszenie
  • Wydział Elektryczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 1 - 2 2 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Biomedycznej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria biomedyczna studia I-go stopnia (semestr 5 - 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 3) 5 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria materiałowa ceramika i kompozyty - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa materiały i technologie w motoryzacji - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa materiały dla energetyki - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   metalurgia metalurgia ekstrakcyjna - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   informatyka przemysłowa (makrokierunek) bezpieczeństwo systemów informatycznych - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji bezpieczeństwo i higiena pracy - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji inżynieria produkcji - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria bezpieczeństwa studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   ochrona środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Matematyki Stosowanej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 3 Zgłoszenie
   matematyka studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 5 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny Technologiczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia i-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   nanotechnologia i technologie procesów materiałowych studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   nanotechnologia i technologie procesów materiałowych studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Transportu

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   transport eksploatacja pojazdów samochodowych - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   transport inżynieria ruchu - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   transport logistyka w transporcie - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   transport eksploatacja pojazdów szynowych - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   transport technika i zarządzanie w transporcie samochodowym - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   transport nawigacja powietrzna - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   transport mechanika i eksploatacja lotnicza - studia I-go stopnia 5 - 5 2 Zgłoszenie
   transport eksploatacja pojazdów samochodowych - studia II-go stopnia 1 - 1 2 Zgłoszenie
   transport inżynieria ruchu - studia II-go stopnia 1 - 1 2 Zgłoszenie
   transport logistyka w transporcie - studia II-go stopnia 1 - 1 2 Zgłoszenie
   transport eksploatacja pojazdów szynowych - studia II-go stopnia 1 - 1 2 Zgłoszenie
   transport mechanika i eksploatacja lotnicza - studia II-go stopnia 1 - 1 2 Zgłoszenie
  • Wydział Organizacji i Zarządzania

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia I-go (5 - 6 semestr) i II-go stopnia (1 - 3 semestr) 2 Zgłoszenie
 • Polietechnika Świętokrzyska

  - +
  • Wydział Budownictwa i Architektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo budownictwo ogólne; budowa dróg; konstrukcje budowlane; remonty budowli; remonty i ochrona budowli zabytkowych; technologia i organizacja budownictwa - studia I-go (semetr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 5 Zgłoszenie
   architektura i urbanistyka studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 5 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska inżynieria komunalna; ochrona środowiska; zaopatrzenie w wodę; unieszkodliwienie ścieków i odpadów - studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 5 Zgłoszenie
   geodezja i kartografia studia I-go stopnia 5 -6 10 Zgłoszenie
  • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka automatyzacja produkcji - studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 10 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe; systemy CAD/CAE - studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 5 Zgłoszenie
   transport transport samochodowy - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektrotechnika automatyka; przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej - studia I-go stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
   informatyka systemy informacyjne; grafika komputerowa - studia I-go stopnia 5 - 6 4 Zgłoszenie
  • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   zarządzanie i inżynieria produkcji inżyniersko-menedżerska, informatyka stosowana; zarządzanie przedsiębiorstwem - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   ekonomia finanse przedsiębiorstw - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  - +
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 2 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (1 - 2) 2 Zgłoszenie
   architektura studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 2 Zgłoszenie
   architektura wnętrz studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (1 - 2) 2 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 2 Zgłoszenie
   transport studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 2 Zgłoszenie
   inżynieria odnawialnych źródeł energii studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechaniczna inżynieria tworzyw studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria biomedyczna studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1- 2) 2 Zgłoszenie
   wzornictwo studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   Computer Aide Engineering (CAE) - komputerowe wspomaganie prac inżynierskich studia II-go stopnia 1 - 2 5 Zgłoszenie
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   technologia chemiczna studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   analiza chemiczna i spożywcza studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   energetyka studia II-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1 - 2) 2 Zgłoszenie
   informatyka stosowana studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (1 - 2) 2 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go (semestr 5 - 6) i II-go stopnia (semestr 1- 2) 2 Zgłoszenie
   teleinformatyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  - +
  • Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   geodezja i kartografia studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   geodezja i kartografia studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   gospodarka przestrzenna studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   budownictwo studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   budownictwo studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Nauk Technicznych

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Nauk o Środowisku

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
 • Uniwersytet Zielonogórski

  - +
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura studia I-go stopnia (semestr 5- 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 3) 5 Zgłoszenie
   budownictwo studia I-go stopnia (semestr 5- 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 3) 5 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska studia I-go stopnia (semestr 5- 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 3) 5 Zgłoszenie
  • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 -6 3 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 1 - 3 3 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 1 - 3 3 Zgłoszenie
   informatyka studia II-go stopnia 1 - 3 3 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia 1 - 3 3 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżyneria produkcji studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   zarządzanie i inżynieria produkcji studia II-go stopnia 1 - 3 3 Zgłoszenie
 • Wojskowa Akademia Techniczna

  - +
  • Wydział Elektroniki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   elektronika i telekomunikacja systemy teleinformatyczne; systemy telekomunikacyjne; systemy cyfrowe; inżynieria systemów bezpieczeństwa - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   energetyka elektroenergetyka - studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja systemy teleinformatyczne; systemy telekomunikacyjne - studia II-go stopnia 2 - 2 5 Zgłoszenie
   energetyka elektroenergetyka - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo budownictwo ogólne - studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   budownictwo budownictwo komunikacyjne - studia i-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   geodezja i kartografia fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej - studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   geodezja i kartografia pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Nowych Technologii i Chemii

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   chemia materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne; materialy wybuchowe i pirotechnika - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa materiały konstrukcyjne; materiały funkcjonalne - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   chemia materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne; materiały wybuchowe i pirotechnika - studia II-go stopnia 2 - 3 1 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa materiały konstrukcyjne; materiały funkcjonalne - studia II-go stopnia 2 - 3 1 Zgłoszenie
  • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria bezpieczeństwa inżynieria bezpieczeństwa technicznego - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   lotnictwo i kosmonautyka samoloty i śmigłowce - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   lotnictwo i kosmonautyka awionika - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   mechatronika automatyka i sterowanie - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   mechatronika mechatronika stosowana - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   mechatronika konstrukcja broni i amunicji - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   mechatronika techniki komputerowe w mechatronice - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   inżynieria bezpieczeństwa inżynieria bezpieczeństwa technicznego - studia II-go stopnia 2 - 3 5 Zgłoszenie
   mechatronika automatyka i sterowanie - studia II-go stopnia 2 - 3 5 Zgłoszenie
   mechatronika techniki komputerowe w mechatronice - studia II-go stopnia 2 - 3 5 Zgłoszenie
   mechatronika technika uzbrojenia i materiały wybuchowe - studia II-go stopnia 2 - 3 5 Zgłoszenie
   lotnictwo i kosmonautyka samoloty i śmigłowce - studia II-go stopnia 2 - 3 5 Zgłoszenie
   lotnictwo i kosmonautyka awionika - studia II-go stopnia 2 - 3 5 Zgłoszenie
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   logistyka wybór specjalności w maju - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn wybór specjalności w maju - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   logistyka logistyka przedsiębiorstw - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn mechatronika i diagnostyka samochodowa -studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
  • Wydział Cybernetyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka kryptologia - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   informatyka systemy informatyczne - studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   informatyka bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   informatyka w medycynie wybór specjalności w maju - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   kryptologia i cyberbezpieczeństwo wybór specjalności w maju - studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   informatyka kryptologia - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   informatyka systemy informatyczne - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
   informatyka sieci teleinformatyczne - studia II-go stopnia 2 - 2 1 Zgłoszenie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

  - +
  • Wydział Budownictwa i Architektury

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo budownictwo, B-IE - studia I-go stopnia 5 - 5 3 Zgłoszenie
   budownictwo KBI; TOB; BUL; BW - studia I-go stopnia 6 - 6 3 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska inżynieria środowiska - studia I-go stopnia 5 - 5 3 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska O; WiK - studia I-go stopnia 6 - 6 3 Zgłoszenie
   budownictwo KBI; Tob; DUL; BH - studia II-go stopnia 1 - 1 3 Zgłoszenie
   budownictwo KBI; Tob; DUL; BH - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska sieci - studia II-go stopnia 1 - 1 3 Zgłoszenie
   inżynieria środowiska sieci - studia II-go stopnia 2 - 2 3 Zgłoszenie
  • Wydział Elektryczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   automatyka i robotyka studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   automatyka i robotyka studia II-go stopnia 2 - 3 5 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 2 - 3 5 Zgłoszenie
   teleinformatyka studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Informatyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka systemy komputerowe i oprogramowanie - studia I-go stopnia 5 - 5 8 Zgłoszenie
   informatyka systemy komputerowe i oprogramowanie - studia I-go stopnia 6 - 6 8 Zgłoszenie
   informatyka (studia niestacjonarne) systemy komputerowe i oprogramowanie - studia I-go stopnia 6 - 6 8 Zgłoszenie
   inżynieria cyfryzacji zastosowania informatyki - studia I-go stopnia 6 - 6 8 Zgłoszenie
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   inżynieria materiałowa inżynieria kompozytów - studia II-go stopnia 2 - 3 5 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   mechatronika studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 5 5 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 6 - 6 5 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania maszyn - studia II-go stopnia 2 - 3 2 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 5 - 5 7 Zgłoszenie
   energetyka studia I-go stopnia 6 - 6 7 Zgłoszenie
  • Wydział Techniki Morskiej i Transportu

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria bezpieczeństwa bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych - I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria bezpieczeństwa inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   transport zintegrowany transport wodny i lądowy - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   transport transport chlodniczy i paliw - studia I-go stopnia 6 - 6 2 Zgłoszenie
   budowa jachtów studia I-go stopnia 6 - 6 4 Zgłoszenie
   oceanotechnika projektowanie i budowa okrętów - studia I-go stopnia 6 - 6 4 Zgłoszenie
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   inżynieria chemiczna i procesowa studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
   nanotechnologia studia I-go stopnia 5 - 6 10 Zgłoszenie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

  - +
  • Wydział Mechaniczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   budownictwo studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   inżynieria odnawialnych źródeł energii studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   logistyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym studia I-go stopnia (semestr 5 - 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 3) 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Sztuki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   architektura wnętrz studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   grafika studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   grafika studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   sztuka mediów i edukacja wizualna studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   sztuka mediów i edukacja wizualna studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
   malarstwo studia I-go stopnia 5 - 6 1 Zgłoszenie
   wzornictwo studia II-go stopnia 1 - 3 1 Zgłoszenie
  • Wydział Informatyki i Matematyki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   informatyka studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   matematyka studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
   matematyka studia II-go stopnia 1 - 3 2 Zgłoszenie
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   transport studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   transport studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   elektrotechnika studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
   turystyka i rekreacja studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   elektronika i telekomunikacja studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
  • Wydział Ekonomiczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   administracja studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   administracja studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
   ekonomia studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   ekonomia studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
   towaroznawstwo studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   prawo w działalności gospodarczej studia I-go stopnia (semestr 5 - 6); studia II-go stopnia (semestr 1 - 3) 2 Zgłoszenie
   prawo studia jednolite magisterskie 5 Zgłoszenie
  • Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   technologia chemiczna studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   technologia chemiczna studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
   bezpieczeństwo i higiena pracy studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   kosmetologia studia I-go stopnia 5 - 6 3 Zgłoszenie
   wzornictwo studia I-go stopnia 5 - 6 2 Zgłoszenie
  • Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

   Kierunek Specjalizacja i stopień Sem. Liczba miejsc
   filologia filologia angielska - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   filologia filologia angielska - studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
   filologia filologia germańska - studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   filologia polska studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   dziennikarstwo studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   pedagogika studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie
   pedagogika studia II-go stopnia 1 - 3 5 Zgłoszenie
   praca socjalna studia I-go stopnia 5 - 6 5 Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy