Zasady przeprowadzania akredytacji KAUT w okresie utrudnień spowodowanych pandemią

Akredytacje europejskie KAUT

W dniu 21 marca 2019 KAUT otrzymała re-autoryzację uprawnień ENAEE do nadawania (do końca roku 2023) certyfikatów EUR-ACE Label akredytowanym kierunkom studiów pierwszego (BSc) i drugiego (MSc) stopnia.

 

 

Prof. Bohdan Macukow
Przewodniczący KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych nadaje akre­dyto­wanym kierunkom europejski certyfikat jakości.

Po kilku latach starań Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) uzyskała uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label.

Czym jest EUR-ACE® Label? Jest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Ten system akredytacji został opracowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE). Sieć ta zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak: brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP). Jednym z działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE czyli European Accredited Engineer czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia, ale również zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z procesem bolońskim oraz opiera się o Standards and Guidelines for Quality Assurance, które są w tym zakresie biblią dotyczącą jakości i akredytacji.

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że na posiedzeniu w Zurychu w dniu 18 maja 2018 r. przewodniczący KAUT, prof. Bohdan Macukow został wybrany przez członków EUR-ACE® Label Committee ENAEE (LC) na stanowisko Przewodniczącego LC. W skład Label Committee wchodzą przedstawiciele wszystkich agencji akredytacyjnych do nadawania EUR-ACE® Label.

Label Committee jest ciałem, które krajowym komisjom akredytacyjnym nadaje upoważnienia do nadawania akredytowanym przez siebie kierunkom studiów technicznych Europejskiego Certyfikatu Jakości EUR-ACE® Label. KAUT jest jedną z 15 komisji mających takie upoważnienie.
To ogromne wyróżnienie dla całej komisji, które poczytujemy sobie jako wyraz uznania przez struktury europejskie dla jakości i dynamiki prac KAUT pod przewodnictwem prof. Bohdana Macukow.

Gratulujemy Panie Profesorze!

W dniu 21 listopada 2018 r. na posiedzeniu Administrative Council ENAEE (AC) w Lizbonie nasza Koleżanka, prof. Marta Kosior-Kazberuk została wybrana polskim delegatem do AC. Administrative Council zarządza bieżącą działalnością ENAEE, przygotowuje dla General Assembly propozycje dotyczące polityki organizacji, spraw członkowskich, spraw finansowych oraz podejmuje decyzje w sprawach zgłaszanych przez agendy ENAEE.

Jesteśmy przekonani, że osoba Pani prof. Kosior-Kazberuk będzie od dziś stanowić nieocenione wsparcie nie tylko dla naszej Komisji, ale ogromne doświadczenie i trudna do przecenienia wiedza Pani profesor o jakości kształcenia także wesprze agendy ENAEE.
Gratulujemy Pani Profesor i całej społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej tego wyróżnienia!

Na posiedzeniu LC w dniu 23 listopada 2018 r. w Lizbonie KAUT uzyskała wstępną decyzję (ostateczną decyzję podejmuje AC) o przedłużeniu autoryzacji ENAEE do nadawania akredytacji europejskiej EUR-ACE® Label do końca roku 2023.

Obszary działania KAUT nawiązują do „Porozumienia”, w którym nacisk położony jest na podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

Mostech

Program mobilności studentów uczelni technicznych jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia oraz do studentów 1, 2 lub 3 semestru studiów II-go stopnia.

Kontakt

Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych znajduje się w budynku B4, pok. 1A.

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. (12) 617 20 04
fax. (12) 623 73 75
e-mail: kaut@agh.edu.pl

Bank PEKAO S.A. O/Kraków
ul. Pijarska
51 1240 2294 1111 0010 7609 3084