Politechnika Krakowska

Wydział Architektury

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Architekturastudia I stopnia5-64
Architektura(w tym Architektura w języku angielskim)studia II stopnia22
Architektura Krajobrazustudia I stopnia5-62

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
biotechnologiabiotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia I-go stopnia 5 -64
biotechnologiabiotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia II-go stopnia 1 -24
inżynieria chemicznainżynieria procesów technologicznych - studia I-go stopnia 5 - 64
inżynieria chemicznainżynieria procesów technologicznych - studia II-go stopnia1 - 24
inżynieria chemicznainżynieria odnawialnych źródeł energii - studia I-go stopnia 5 - 64
inżynieria chemicznainżynieria odnawialnych źródeł energii - studia II-go stopnia 12
technologia chemicznaanalityka przemysłowa i środowiskowa - studia I-go stopnia 5 -64
technologia chemicznaanalityka przemysłowa i środowiska - studia II-go stopnia 1 - 12
technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków - studia I-go stopnia5 - 64
technologia chemiczna chemia i technologia kosmetyków - studia II-go stopnia 1 - 24
technologia chemiczna lekka technologia organiczna - studia I-go stopnia 5 - 64
technologia chemiczna lekka technologia organiczna - studia II-go stopnia 1 - 24
technologia chemicznatechnologia polimerów - studia I-go stopnia 5 - 64
technologia chemiczna technologia polimerów - studia II-go stopnia 1 -24

Wydział Inżynierii Lądowej

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Budownictwostudia I-go stopnia 5 12
Budownictwo budownictwo hydrotechniczne i geotechnika, studia II-go stopnia22
Budownictwomosty i budowle podziemne, studia II stopnia22
Budownictwoinfrastruktura drogowa i kolejowa, studia II stopnia22
Budownictwo (w języku angielskim)studia I stopnia56
Budownictwo (w języku angielskim)structural design and management in civil engineering, studia II stopnia22
Transportstudia I-go stopnia 512
Transporttransport miejski, studia II stopnia24
Transporttransport kolejowy, studia II stopnia22

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Inżynieria Środowiskazaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, studia I stopnia5 - 64
Inżynieria Środowiska zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, studia II stopnia1 -22
Energetykasystemy i urządzenia energetyczne, studia I stopnia5 - 64
Energetykamodelowanie komputerowe w energetyce, studia II stopnia1 - 21

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Infotronikastudia II - go stopnia1 - 26

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki


KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
Inżynieria Materiałowamateriały konstrukcyjne i kompozyty, studia I stopnia5 - 64
Inżynieria Materiałowamateriały konstrukcyjne i kompozyty, studia II stopnia22
Fizyka Technicznamodelowanie komputerowe - studia I stopnia5 - 62
Nanotechnologie i Nanomateriałyinżynieria nanostruktur - studia I stopnia5 - 62

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 

KierunekSpecjalizacja i stopieńSemestrLiczba miejsc
informatykastudia I-go stopnia5 - 610
informatykaData Science - studia II-go stopnia21
informatykacyberbezpieczeństwo - studia II-go stopnia21
matematykamodelowanie matematyczne - studia I-go stopnia53
matematykamodelowanie matematyczne, studia II-go stopnia33
matematykamatematyka w finansach i ekonomii - studia II-go stopnia33